วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เปิดรับสมัครแอดมิชชั่นกลางปี 60

ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และนายกสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) แถลงข่าวการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง หรือระบบแอดมิชชั่นกลาง ประจำปี 2560 ว่า ปีนี้สถาบันการศึกษาเข้าร่วมรับแอดมิชชั่นกลาง จำนวน 78 แห่ง รวมรับ 109,129 คนแบ่งเป็น สถาบันอุดมศึกษาที่เป็นสมาชิกของ ทปอ. 23 แห่ง จำนวนรับ 55,386 คน มหาวิทยาลัยราชภัฏ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 17 แห่ง จำนวนรับ 17,129 คน สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 34 แห่ง จำนวนรับ 36,385 คนสถาบันสมทบ 4 แห่ง จำนวนรับ 229 คน ส่วนกำหนดการรับสมัครมีดังนี้ประกาศระเบียบการรับสมัคร วันที่ 18 พ.ค. ทางเว็บไซต์ http://a.cupt.net, รับสมัครวันที่ 20-27 พ.ค. ทาง http://a.cupt.net, ชำระเงินวันที่ 20-29 พ.ค., ตรวจสอบผลคะแนนของผู้สมัคร/รายชื่อผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์วันที่ 7-9 มิ.ย., ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย วันที่ 15 มิ.ย. ทาง http://a.cupt.net, สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย วันที่ 23-26 มิ.ย. ที่สถาบันอุดมศึกษาที่สอบได้, ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 10 ก.ค. ทาง http://a.cupt.net

“ขอให้นักเรียนตรวจสอบเงื่อนไขในการรับสมัครแต่ละคณะ แต่ละมหาวิทยาลัยให้ละเอียดถี่ถ้วน เนื่องจากแต่ละคณะแต่ละมหาวิทยาลัยอาจมีเงื่อนไขต่างกัน การกรอกข้อมูลการสมัครต้องทำอย่างระมัดระวัง รวมถึงควรตรวจสอบคุณสมบัติที่แต่ละคณะกำหนดด้วย ที่สำคัญการสมัครจะสมบูรณ์ได้ต้องชำระเงินเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งใช้โปรแกรมคำนวณคะแนนของ สอท.ที่เป็นปัจจุบัน คือโปรแกรมคำนวณคะแนน Admission 60” ศ.ดร.สุชัชวีร์ กล่าวและว่า หากมีข้อสงสัยใน การสมัครแอดมิชชั่นปีนี้ นักเรียนสามารถดูราย ละเอียดได้ทางเว็บไซต์ http://a.cupt.net หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร.0-2354-5150-2.

ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และนายกสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) แถลงข่าวการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้า... 19 พ.ค. 2560 00:52 19 พ.ค. 2560 00:52 ไทยรัฐ