วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ภาคประชาชนจี้ยกเลิกแก้ "กม.บัตรทอง"

ลั่นขัด พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพฯ “ปิยะสกล” ยันประชาชนไม่ถูกลดสิทธิ

เมื่อวันที่ 18 พ.ค.ที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เครือข่ายประชาชนและกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพเข้ายื่นจดหมายเรียกร้องให้ ศ.นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สาธารณสุข (สธ.) ยุติกระบวนการแก้ พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพราะไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา 77 ขาดการมีส่วนร่วมจากประชาชน ที่สำคัญสาระที่แก้ไขขัดแย้งหลักการของ พ.ร.บ.ฯ โดยนายนิมิตร์ เทียนอุดม กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพและ ผอ.มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ กล่าวว่า การแก้กฎหมายครั้งนี้ขาดธรรมาภิบาลตั้งแต่การคัดเลือกกรรมการแก้ไขกฎหมาย โดยมีสัดส่วนของผู้ให้บริการมากถึง 12 คนจาก 26 คน มีประชาชนเพียง 2 คน ซึ่งมีเจตนาโน้มเอียงและเอื้อประโยชน์แก่ผู้ให้บริการภายใต้ สธ.ซึ่งมีหลายประเด็นที่ยอมรับไม่ได้

ด้านนายอภิวัฒน์ กวางแก้ว ผู้แทนเครือข่ายผู้ป่วยเรื้อรังและเอชไอวี กล่าวว่า สิ่งที่น่ากังวลและรับไม่ได้ คือการไปตีความว่า สปสช.ไม่มีอำนาจในการจัดซื้อยา ทั้งๆที่ผ่านมา สปสช.มีระบบบริหารและจัดซื้อยารวมที่จำเป็นที่ดีทำให้ประชาชนเข้าถึงยาราคาแพง โดยร่วมกับองค์การเภสัชกรรม เช่น ยาต้านไวรัสเอชไอวี น้ำยาล้างไต เป็นต้น ช่วยลดภาระโรงพยาบาลด้านการสั่งซื้อ จัดเก็บยา ที่สำคัญประหยัดงบประมาณด้านยาได้มหาศาล แต่ในกฎหมายที่กำลังแก้ไข กลับจะถอยหลังไปเป็นแบบยุคแรก คือให้สธ.จัดซื้อ คำถามคือ สธ.จะใช้อำนาจตามกฎหมายใดมาจัดซื้อยา ด้วยงบกองทุนหลักประกันสุขภาพหรืองบบัตรทอง และได้เตรียมระบบรองรับหรือไม่

นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ หัวหน้าผู้ตรวจราชการ สธ.ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ฉบับที่...) พ.ศ... กล่าวว่า ยืนยันว่าคณะกรรมการได้ดำเนินการตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญและมีการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ.นี้ ส่วนสาระสำคัญในการยกร่าง พ.ร.บ.ใหม่คาดว่าจะเปิดเผยให้ทุกภาคส่วนแสดงความคิดเห็นได้ประมาณเดือน พ.ค.นี้

ศ.นพ.ปิยะสกลกล่าวว่า พร้อมรับฟังทุกเสียงจากทุกฝ่าย แต่ขอยืนยันว่า การปรับปรุง พ.ร.บ.ฯ ครั้งนี้ไม่ได้กระทบต่อประชาชน เพราะไม่ได้มีการลดสิทธิใดๆลงแม้แต่นิดเดียว.

เมื่อวันที่ 18 พ.ค.ที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เครือข่ายประชาชนและกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพเข้ายื่นจดหมายเรียกร้องให้ ศ.นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สาธารณสุข (สธ.)ยุติกระบวนการแก้พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 19 พ.ค. 2560 00:48 ไทยรัฐ