วันพุธที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พม.ผุดยุทธศาสตร์ที่อยู่อาศัยมุ่งปี 79 ทุกคนมีบ้าน

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานประชุมวิพากษ์ร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ว่า พม.ได้จัดทำร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) โดยเป็นการสานต่อและทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัย 10 ปี (พ.ศ.2559-2568) มีเป้าหมายภายในปี 2579 ทุกคนต้องมีบ้านอยู่อย่างถ้วนทั่ว ซึ่งประเทศ ไทยยังมีประชากรขาดแคลนที่อยู่อาศัย 5 ล้านกว่าครัวเรือน จากประชากรทั้งหมด 25 ล้านครัวเรือน จึงได้ยกร่างยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนที่ครอบคลุมทั้งบ้านผู้มีรายได้น้อย ยากจน คนไร้บ้าน ทั้งนี้ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภาคเอกชน ภาคประชาสังคมหารือถึงความชัดเจนและข้อคำนึง ซึ่งภาคเอกชนก็ต้องมองถึงผลกำไร ดังนั้นจะมีมาตรการทางภาษีอย่างไรเพื่อจูงใจเอกชนเข้ามาร่วมสร้าง รวมถึงการควบคุมมาตรฐานของบ้าน การกู้เงินจะมีระบบลดความเสี่ยงอย่างไร หรือมีกองทุนรองรับอย่างไร นอกจากนี้ ยังมีเรื่องที่ดินและผังเมือง ซึ่งต้องหารือเพื่อวางแผนที่ชัดเจน คาดว่าจะปรับร่างให้สมบูรณ์เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาภายในต้นเดือน มิ.ย.

ด้าน ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า ความร่วมมือจากภาคเอกชนเป็นประเด็นสำคัญ เนื่องจากแต่ละปีจะต้องสร้างประมาณ 1-2 แสนหน่วย ลำพังภาครัฐจะมีข้อจำกัดเรื่องของการใช้ที่ดิน มาตรการด้านอีไอเอ รวมถึงด้านการเงิน จึงต้องขับเคลื่อนโดยอาศัยความร่วมมือจากทุกส่วน.

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานประชุมวิพากษ์ร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ว่า พม.ได้จัดทำร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัย 19 พ.ค. 2560 00:42 ไทยรัฐ