วันอังคารที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ตรวจเข้มเช็กข้อมูล 2 รอบล้อมคอก

คลังผวาพวกมั่วนิ่มใช้เงินรัฐ แฝงตัวเข้าคิวลงทะเบียนคนจน

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง เปิดเผยว่า ภายในต้นเดือน มิ.ย.นี้ กระทรวงการคลังจะสามารถสรุปสวัสดิการของรัฐที่จะมอบให้แก่ประชาชนที่ลงทะเบียนขอรับสวัสดิการจากรัฐบาล ที่เปิดให้ลงทะเบียนไปเมื่อวันที่ 3 เม.ย.-15 พ.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งเบื้องต้นพบว่า ยอดลงทะเบียนของประชาชนที่มีรายได้น้อยมีประมาณ 14.1 ล้านคน ในระหว่างนี้ถึงเดือน ส.ค.60 กระทรวงการคลังจะนำข้อมูลของประชาชนที่ลงทะเบียนไปตรวจสอบความถูกต้อง เพื่อนำไปสู่การออกบัตร “ชิปการ์ด” ต่อไป

“ตอนนี้ยังไม่มีข้อสรุปเรื่องสวัสดิการ เพราะกระบวนการหารือยังไม่ได้ ลงลึก แต่ในหลักการแล้ว กระทรวงการคลังอาจใช้วิธีการแจกเงินลงไปในบัตรชิปการ์ด เช่น เติมเงินในบัตรชิปการ์ด 500 บาท หรือ 1,000 บาทต่อเดือน ซึ่งบัตรดังกล่าวจะมีลักษณะเป็นเหมือนกระเป๋าเงิน รอรับเงินโอนจากรัฐบาล ซึ่งบัตรดังกล่าวสามารถนำไปรูดใช้ได้ในชีวิตประจำวัน เช่น รถเมล์ฟรี รถไฟฟรี รับส่วนลดค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า จนกว่าเงินจะหมด หรือสิ้นเดือน ซึ่งหากถึงสิ้นเดือนยังมีเงินเหลืออยู่ในบัตร จะถูกตัดทิ้งไป
แต่หากวงเงินหมด เดือนหน้ารัฐบาลจะโอนเงินเข้าบัตรชิปการ์ดให้ทุกๆเดือน”

นายอภิศักดิ์กล่าวว่า เรื่องการตรวจสอบความถูกต้อง กระทรวงการคลัง ได้วางระบบการตรวจสอบไว้ 2 รอบ หรือ Re-check โดยรอบแรกจะมีกระทรวงมหาดไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สถาบันการเงินเอกชน และของรัฐบาล กรมบัญชีกลางและกรมสรรพากร เป็นต้น เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่กรอกลงในแบบฟอร์ม เช่น มีรายได้ต่ำกว่า 100,000 บาท ไม่มีทรัพย์สินที่ดินหรือเงินฝาก เป็นต้น ส่วนรอบที่ 2 กระทรวงการคลังจะจ้างนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศประมาณ 60,000 คน ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลความถูกต้อง เช่น ลงทะเบียนเป็นคนจนแต่อยู่บ้านใหญ่โต หรือ กรอกว่าไม่มีอาชีพ แต่การลงพื้นที่ตรวจพบมีอาชีพเป็นหลักแหล่ง เป็นต้น

ทั้งนี้ การตรวจสอบแบบ Re-check มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลออกมาถูกต้องมากที่สุด เพราะเดิมที่คาดว่าจะมีคนมาลงทะเบียนประมาณ 10-11 ล้านคน แต่ยอดปิดลงทะเบียนเมื่อวันที่ 15 พ.ค.ที่ผ่านมา มีลงทะเบียนถึง 14 ล้านคน และเมื่อตรวจสอบข้อมูลของปีที่แล้ว พบว่ามีคนมาลงทะเบียน 8.3 ล้านคน แต่ถูกตัดสิทธิ์ออกไปประมาณ 1 ล้านคน เหลือ 7.2 ล้านคน ซึ่งแสดงว่ามีคนแอบมาลงทะเบียน เพื่อหวังรับสวัสดิการจากรัฐบาล การตรวจสอบแบบ Re-check และจ้างนักศึกษาคนละ 300 บาทต่อวันมาช่วย ทำให้มีความแม่นยำ ทั้งด้านข้อมูลและสภาพแวดล้อมที่ถูกต้อง.

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง เปิดเผยว่า ภายในต้นเดือน มิ.ย.นี้ กระทรวงการคลังจะสามารถสรุปสวัสดิการของรัฐที่จะมอบให้แก่ประชาชนที่ลงทะเบียนขอรับสวัสดิการจากรัฐบาล ที่เปิดให้ลงทะเบียนไปเมื่อวันที่ 3 เม.ย.-15 พ.ค.ที่ผ่านมา 19 พ.ค. 2560 00:02 19 พ.ค. 2560 00:02 ไทยรัฐ