วันพุธที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ปั้นคนส่งโรงงานน้ำตาล

นายสิริวุทธิ์ เสียมภักดี ประธานคณะทำงานด้านประชาสัมพันธ์ของ 3 สมาคมโรงงานน้ำตาลทราย เปิดเผยว่า หลัง 3 สมาคมโรงงานน้ำตาลทราย คือ สมาคมโรงงานน้ำตาลไทย สมาคมผู้ผลิตน้ำตาลและชีวพลังงานไทย สมาคมการค้าอุตสาหกรรมน้ำตาล ลงนามข้อตกลง (เอ็มโอยู) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เป็นระยะเวลา 3 ปี เพื่อร่วมกันพัฒนาบุคลากรวิชาชีพระดับอาชีวศึกษา ในรูปแบบ “ทวิภาคี” ซึ่งเป็นโปรแกรมการศึกษาสายอาชีพ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เพื่อป้อนแรงงานวิชาชีพเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย รวมถึงอุตสาหกรรมต่อเนื่อง หลังพบมีความต้องการใช้แรงงานด้านวิชาชีพในสายงานต่างๆ เช่น สาขาซ่อมบำรุงเครื่องกล สาขาเครื่องมือการเกษตรและเทคโนโลยีการจัดการเกษตรสมัยใหม่ สาขาพืชศาสตร์ รวม 1,000 ตำแหน่ง ซึ่งจะหารือร่วมกับ สอศ.เพื่อวางแผนจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอน ทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และการฝึกอาชีพในโรงงานน้ำตาล

“3 สมาคมโรงงานน้ำตาลทราย และ สอศ.จะร่วมกันกำหนดหลักเกณฑ์พิจารณาคัดเลือก นักศึกษาอาชีวะระดับ ปวส.เข้าอบรมหลักสูตร ใช้เวลาเรียน 2 ปี เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญตรงกับสายงานที่อุตสาหกรรมดังกล่าวต้องการ โดยเริ่มเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับ ปวส. เข้าอบรมหลักสูตรในปีการศึกษา 2561 แล้ว”.

นายสิริวุทธิ์ เสียมภักดี ประธานคณะทำงานด้านประชาสัมพันธ์ของ 3 สมาคมโรงงานน้ำตาลทราย เปิดเผยว่า หลัง 3 สมาคมโรงงานน้ำตาลทราย คือ สมาคมโรงงานน้ำตาลไทย สมาคมผู้ผลิตน้ำตาลและชีวพลังงานไทย สมาคมการค้าอุตสาหกรรมน้ำตาล... 18 พ.ค. 2560 23:59 ไทยรัฐ