วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'วิษณุ' เผยจ่อชง ครม. 8,792 อัตรา ไฟเขียว แก้ปัญหาพยาบาล

"วิษณุ" เผยที่ประชุมเห็นชอบปรับตัวเลขบรรจุพยาบาลใหม่ เป็น 8,792 ตำแหน่ง ชง ครม.ไฟเขียวสัปดาห์หน้า พร้อมตั้งอนุฯ แก้ปัญหาบุคลากร สธ.

เมื่อวันที่ 18 พ.ค.60 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาการบรรจุพยาบาลวิชาชีพเข้ารับราชการ ว่า ที่ประชุมเห็นชอบอนุมัติอัตราบรรจุพยาบาลวิชาชีพใหม่ โดยตัวเลขปรับตามความเป็นจริงคือ 8,792 ตำแหน่ง เพื่อรวมกับอัตรากำลังของกระทรวงสาธารณสุขที่ว่าง จำนวน 2,200 ตำแหน่ง รวมเป็น 10,992 ตำแหน่ง โดยกระทรวงสาธารณสุขจะทำการบรรจุในปีนี้ 2,200 ตำแหน่ง ส่วนที่เหลือ 8,792 ตำแหน่ง จะทยอยบรรจุภายใน 3 ปี โดยให้กระทรวงฯ เป็นผู้จัดสรรปีละเท่าๆ กัน นอกจากนี้ที่ประชุมเห็นชอบให้ตั้งคณะอนุกรรมการเป้าหมายนโยบายบุคคลากรสาธารณสุข โดยจะมีตัวแทนของกระทรวงสาธารณสุข ก.พ. และสำนักงบประมาณมาดูแลบุคลากรด้านสาธารณสุข ทั้งแพทย์ พยาบาล เภสัชกร ตลอดจนนักวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ และนักกายภาพบำบัด เพราะที่ผ่านมาไม่เคยมีการตั้งและดูแลในภาพรวมมาก่อน ทั้งนี้ข้อสรุปทั้งหมดจะนำเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบในสัปดาห์หน้า.

"วิษณุ" เผยที่ประชุมเห็นชอบปรับตัวเลขบรรจุพยาบาลใหม่ เป็น 8,792 ตำแหน่ง ชง ครม.ไฟเขียวสัปดาห์หน้า พร้อมตั้งอนุฯ แก้ปัญหาบุคลากร สธ. 18 พ.ค. 2560 19:29 ไทยรัฐ