บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'วิษณุ' เผยจ่อชง ครม. 8,792 อัตรา ไฟเขียว แก้ปัญหาพยาบาล

"วิษณุ" เผยที่ประชุมเห็นชอบปรับตัวเลขบรรจุพยาบาลใหม่ เป็น 8,792 ตำแหน่ง ชง ครม.ไฟเขียวสัปดาห์หน้า พร้อมตั้งอนุฯ แก้ปัญหาบุคลากร สธ.

เมื่อวันที่ 18 พ.ค.60 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาการบรรจุพยาบาลวิชาชีพเข้ารับราชการ ว่า ที่ประชุมเห็นชอบอนุมัติอัตราบรรจุพยาบาลวิชาชีพใหม่ โดยตัวเลขปรับตามความเป็นจริงคือ 8,792 ตำแหน่ง เพื่อรวมกับอัตรากำลังของกระทรวงสาธารณสุขที่ว่าง จำนวน 2,200 ตำแหน่ง รวมเป็น 10,992 ตำแหน่ง โดยกระทรวงสาธารณสุขจะทำการบรรจุในปีนี้ 2,200 ตำแหน่ง ส่วนที่เหลือ 8,792 ตำแหน่ง จะทยอยบรรจุภายใน 3 ปี โดยให้กระทรวงฯ เป็นผู้จัดสรรปีละเท่าๆ กัน นอกจากนี้ที่ประชุมเห็นชอบให้ตั้งคณะอนุกรรมการเป้าหมายนโยบายบุคคลากรสาธารณสุข โดยจะมีตัวแทนของกระทรวงสาธารณสุข ก.พ. และสำนักงบประมาณมาดูแลบุคลากรด้านสาธารณสุข ทั้งแพทย์ พยาบาล เภสัชกร ตลอดจนนักวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ และนักกายภาพบำบัด เพราะที่ผ่านมาไม่เคยมีการตั้งและดูแลในภาพรวมมาก่อน ทั้งนี้ข้อสรุปทั้งหมดจะนำเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบในสัปดาห์หน้า.