วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ขนส่งทางบก เผยปรับแล้ว 30 ราย ผิดฐานเบาะรถตู้เกิน 13 ที่นั่ง

กรมการขนส่งทางบก ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายประเด็นการดัดแปลงที่นั่งผู้โดยสาร พบรถตู้โดยสารใน กทม.ทำผิดรวม 95 ราย และหากยังฝ่าฝืนไม่ดำเนินการปรับปรุงจำนวนที่นั่ง จะมีความผิดในอัตราโทษปรับเบื้องต้น...

โดยดำเนินการบังคับใช้กฎหมายแบบเป็นขั้นตอน ในประเด็นการดัดแปลงที่นั่งผู้โดยสาร 3 วันแรก (15-17 พ.ค. 60) ของกำหนดการจับปรับที่นั่งเกิน 13 ที่นั่ง พบรถตู้โดยสารใน กทม. กระทำความผิดรวม 95 ราย เป็นความผิดไม่แก้ไขการจัดวางไม่เกิน 13 ที่นั่ง จำนวน 30 ราย เปรียบเทียบปรับในอัตราเบื้องต้นทุกราย พร้อมกำชับให้ดำเนินการให้ถูกต้อง คู่ขนานกับการสร้างความเข้าใจ และให้คำแนะนำการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องเพื่อความปลอดภัยในระยะยาว

วันที่ 18 พ.ค. 60 นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เผยว่า ตามมาตรการเพิ่มความปลอดภัยในรถโดยสารสาธารณะ กรมการขนส่งทางบกได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจ พร้อมกับขอความร่วมมือกับผู้ประกอบการ ในการปรับปรุงแก้ไขการจัดวางที่นั่งผู้โดยสารในรถตู้โดยสารสาธารณะทุกประเภท ให้มีที่นั่งไม่เกิน 13 ที่นั่งมาอย่างต่อเนื่อง และเริ่มดำเนินการบังคับใช้กฎหมายแบบเป็นขั้นตอน ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค. 60 เป็นต้นมา

หากพบการฝ่าฝืน ไม่ดำเนินการปรับปรุงจำนวนที่นั่ง มีความผิดในอัตราโทษปรับเบื้องต้น รวมถึงประเด็นความผิดเกี่ยวกับการจัดวางรูปแบบที่นั่งแถวหลังสุดให้มีช่องทางเดิน ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 20 เซนติเมตร เพื่อใช้เป็นทางเดินออกประตูด้านท้ายของรถได้สะดวกขึ้น        

โดยประตูหลัง ต้องสามารถเปิดออกจากภายในตัวรถได้ ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นหรือเกิดอุบัติเหตุให้มีค้อนทุบกระจกและมีข้อความ ทางออกฉุกเฉิน ติดอยู่เหนือบริเวณที่เปิดปิดประตู หรือบริเวณขอบประตูด้านบนทางออกฉุกเฉิน ให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน

ทั้งนี้ จากการลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจ บริเวณจุดจอดรถตู้ในกรุงเทพมหานคร อาทิ สถานีขนส่งผู้โดยสารทั้ง 3 แห่ง อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ตลาดมีนบุรี ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต และใต้ทางด่วนบางนา ในภาพรวมพบว่าผู้ประกอบการและเจ้าของรถตู้ส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการปฏิบัติตามข้อกำหนดเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการให้บริการ และมีบางส่วนที่ยังอยู่ในระหว่างดำเนินการปรับปรุง

อย่างไรก็ตาม ช่วงวันที่ 15-17 พ.ค. 60 ที่ผ่านมา พบรถตู้กระทำความผิดรวมทั้งสิ้น 95 ราย เป็นความผิดฐานไม่ปรับปรุงแก้ไขเบาะที่นั่งเกิน 13 ที่นั่ง จำนวน 30 ราย โดยได้เปรียบเทียบปรับในอัตราขั้นต่ำ 500 บาท พร้อมกำชับให้ดำเนินการให้ถูกต้อง และแจ้งมาตรการการบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งจะมีความเข้มข้นขึ้นกับรถตู้ที่กระทำความผิดซ้ำ

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับผู้ประกอบการและเจ้าของรถตู้ที่ปรับปรุงแก้ไขจำนวนที่นั่งผู้โดยสารแล้ว ให้นำรถเข้ารับการตรวจสภาพและแก้ไขรายการทางทะเบียนตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่กำหนด สำหรับรถตู้โดยสารประเภทประจำทางในเส้นทางหมวด 2 (เส้นทางกรุงเทพฯ-ต่างจังหวัด) และหมวด 3 (เส้นทางระหว่างจังหวัด) ให้ดำเนินการภายในวันที่ 5 มิ.ย 60 รถตู้ในเส้นทางหมวด 1 (เส้นทางในเมือง) และหมวด 4 (เส้นทางภายในจังหวัด) ให้ดำเนินการภายในวันที่ 5 ก.ค. 60 และรถตู้โดยสารประเภทไม่ประจำทาง (รถเช่าเหมา) ให้ดำเนินการภายในวันที่ 5 ส.ค. 60

กรมการขนส่งทางบก ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายประเด็นการดัดแปลงที่นั่งผู้โดยสาร พบรถตู้โดยสารใน กทม.ทำผิดรวม 95 ราย และหากยังฝ่าฝืนไม่ดำเนินการปรับปรุงจำนวนที่นั่ง จะมีความผิดในอัตราโทษปรับเบื้องต้น... 18 พ.ค. 2560 18:14 ไทยรัฐ