วันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

วงการทันตแพทย์ร้อนฉ่า! ก.ม. ควบคุม เครื่อง X-ray ประโยชน์ตกอยู่ที่ใคร?

วงการทันตแพทย์ร้อนฉ่า เมื่อสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหน่วยงานของรัฐผู้ดูแลและบังคับใช้กฎหมาย ประกาศใช้ "พ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ.2559" มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 ก.พ. เป็นต้นมา

ระบุว่า รพ. หรือคลินิกที่มีเครื่อง X-ray ฟัน ต้องขึ้นทะเบียนมีใบอนุญาตใช้และต่ออายุใบอนุญาตทุก 5 ปี ต้องมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี (Rso) ประจำ และขึ้นทะเบียนทุก 3 ปี เพื่อความมั่นคง และพิทักษ์ความปลอดภัย ป้องกันอันตรายจากผลกระทบทางนิวเคลียร์และรังสีต่อประชาชน

ทันตแพทย์บางกลุ่มไม่เห็นด้วย และพยายามให้ ปส. ถอนร่างกฎหมายควบคุมเครื่องเอกซเรย์ฟันนี้ออกจาก พ.ร.บ. ดังกล่าว เพราะมีกฎเกณฑ์เข้มงวดเกินกว่าที่ควรจะเป็น ไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน ทำให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อน และมีโอกาสทำผิด พ.ร.บ. ได้ง่าย และเครื่องเอกซเรย์ที่ใช้ในคลินิกมีขนาดเล็ก หากต้องจ่ายค่าปรับในอัตราสูง เพียงเพราะไม่มีเจ้าหน้าที่ RSO คงไม่เหมาะสม สุดท้ายจะทำให้ภาระค่าใช้จ่ายแพงขึ้น และเพิ่มภาระต่อประชาชน

พ.ร.บ. ยังระบุอีกว่าหากไม่ปฏิบัติตามจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 5 แสนบาท ทพ.เผด็จ ตั้งงามสกุล เครือข่ายทันตอาสาให้ความเห็นกับทีมข่าวเฉพาะกิจไทยรัฐออนไลน์ด้วยน้ำเสียงแหบแห้งเพราะทำงานหนักเกี่ยวกับข้อพิพาทนี้อย่างจริงจังมานานหลายเดือน

ทันตแพทย์ยืนยัน X-ray ฟันปลอดภัย ไม่เสี่ยงเป็นมะเร็ง

ทพ.เผด็จ เผยว่าเครื่อง X-ray ฟันมีขนาดเล็ก ให้ผลกระทบต่อเนื้อเยื่อต่ำมาก เมื่อเทียบกับเครื่องกำเนิดรังสีทางการแพทย์ประเภทอื่นๆ และใช้เวลาในการยิงรังสีสั้นมากในระดับเสี้ยววินาที มีความปลอดภัยต่อคนไข้และผู้ปฏิบัติงาน อีกทั้งไม่เคยมีรายงานทางการแพทย์ถึงผลกระทบการเกิดมะเร็ง หรือการกลายพันธุ์

“ผมทำงานหนักเกี่ยวกับ พ.ร.บ. นี้มาหลายวัน เมื่อวานได้ไปชี้แจงกับคณะอนุกรรมาธิการของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไทย ผู้ใหญ่ที่เป็นคณะกรรมการในชุดนี้รับฟังความคิดเห็น และเข้าใจถึงความเดือดร้อน จากนี้ต้องรอฟังว่าผลจะเป็นอย่างไร

คนไข้ที่มาทำฟันก็ไม่ได้เอกซเรย์กันทุกคน พิจารณาตามความจำเป็น จะเอกซเรย์เมื่อมองด้วยตาเปล่าไม่เห็น เช่น คนไข้บอกปวดฟัน แต่ตรวจด้วยตาเปล่าแล้วไม่เห็นว่ามีอะไร เพราะฟันปกติดี ก็ต้องเอกซเรย์ ใช้เวลาเพียงเสี้ยวนาทีในฟิล์มรุ่นใหม่ๆ มีปริมาณรังสีที่ออกมาค่าตัวเลขประมาณอยู่ที่ 1 ไมโครซีเวิร์ต เพื่อมองไปถึงภายใต้กระดูกว่ามีถุงฝีที่ทำให้ปวดไหม

การเอกซเรย์โอกาสเสี่ยงเป็นมะเร็งตามที่คนอื่นเข้าใจนั้นเกิดได้น้อยมาก ตัวเลขล่าสุดที่คำนวณกันคือ 1 ใน 200 ล้านที่จะกลายพันธุ์เป็นมะเร็งได้ ซึ่งโอกาสเกิดน้อยมากๆ” ทพ.เผด็จกล่าวสรุป

เพิ่ม จนท. RSO สื่อถึงการทำงานซ้ำซ้อน

นอกจากนี้ พ.ร.บ. ยังกำหนดให้ต้องมีเจ้าหน้าที่ RSO ดูแลควบคุมประจำเครื่อง ถ้าไม่มีถูก ปรับไม่เกิน 5 แสนบาท จำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับนั้น ทพ.เผด็จ มองว่าเป็นการทำงานซ้ำซ้อน ไม่เป็นสากล โดยหลักเกณฑ์ทั่วไปทันตแพทย์สามารถดูแลเครื่องกำเนิดรังสีวินิจฉัยทางทันตกรรมได้โดยคุณวุฒิดังปรากฏในหลักฐานเอกสารแนบ ไม่จำเป็นต้องมีใบอนุญาตทางรังสีเพิ่มเติม

“ในต่างประเทศเจ้าหน้าที่ RSO ทำหน้าที่เพื่อให้ความปลอดภัยในส่วนของพวกนิวเคลียร์ เช่น มีคนไปทิ้งกากกัมมันตรังสีในที่สาธารณะ พวกนี้ต้องไปเก็บกู้ ผมมีเพื่อนอยู่อเมริกา จนท.นี้ก็จะมาตรวจปีละ 1 ครั้งว่าเครื่องเอกซเรย์นี้ปลอดภัยดีไหม ของไทยก็มีแต่ไม่ใช่ จนท. RSO แต่เป็นเจ้าหน้าที่จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข มีบุคลากรเหล่านี้อยู่แล้ว

มันมีมาตรการคลุมอยู่ชั้นหนึ่งแล้ว เพราะก่อนเปิดคลินิก จนท. กรมวิทย์ฯ ต้องมาตรวจสอบก่อนออกใบอนุญาต หากคลินิกผ่านมาตรฐานว่าเอกซเรย์ปลอดภัย ได้มาตรฐาน มีการกั้นห้องบังรังสี ก็จะออกใบอนุญาตประกอบศิลป์ เปิดคลินิกแล้วยังมีการควบคุมติดตามการใช้รังสีด้วย

เป็นการวัดรังสีประจำบุคคลที่ต้องส่งไปให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ทุก 3 เดือน เพื่อประเมินผลถูกรังสีไปเท่าไหร่ หากเกินกำหนดก็ให้หยุดทำที่เกี่ยวกับรังสี คือลักษณะการกำกับดูแลซึ่งมีอยู่แล้ว ไม่จำเป็นต้องมี จนท. RSO ผมมองว่ามันไม่มีความจำเป็น” นพ.เผด็จย้ำอีกครั้งถึงการทำงานที่ซ้ำซ้อน

ไม่แจ้งจดทะเบียนครอบครอง ปรับ 2 แสน จำคุก 2 ปี

กับกรณีเครื่องเอกซเรย์ทุกเครื่องต้องแจ้งจดทะเบียนครอบครอง ถ้าไม่ไปแจ้งถูกปรับไม่เกิน 2 แสน จำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ นั้น ปส. ให้เหตุผลว่าอยากทราบว่าเครื่องเอกซเรย์อยู่ที่ไหนบ้าง จะได้กำกับดูแลได้ว่ามีเครื่องใหม่ เครื่องเก่า นพ.เผด็จ ชี้แจงว่าไม่จำเป็นออกกฎนี้ สามารถขอข้อมูลกับหน่วยงานรัฐเดิมที่ดูแลได้

“ในความเป็นเป็นจริง ข้อมูลเครื่องในประเทศขอได้จากหน่วยงานของรัฐที่ดูแลอยู่เดิม คือ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขที่ทำหน้าที่ตรวจก่อนอนุญาตให้เปิดคลินิก ผมมองว่าสะดวกและง่ายด้วยเพราะเป็นหน่วยงานของรัฐเหมือนกัน ไม่จำเป็นให้คลินิกเล็กๆ ต้องไปแจ้งยื่นครอบครองใหม่ มันมีกลไกอยู่แล้ว” นพ.เผด็จ กล่าวทิ้งท้าย

ผู้สื่อข่าวติดต่อไปยังสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เจ้าหน้าที่ชี้แจงว่า พ.ร.บ. ฉบับดังกล่าวเป็นการปรับปรุง พ.ร.บ. พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2504 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2508) ซึ่งมีการควบคุมเครื่องกำเนิดรังสีอยู่แล้ว แต่คุมในลักษณะการใช้เท่านั้น การนำเข้าไม่ได้ควบคุม จึงไม่ทราบว่ามีเครื่องอยู่ที่ไหนบ้าง อาจมีการนำเข้าเครื่องมือสอง ประชาชนมีความเสี่ยงได้รับอันตรายได้

กับความคืบหน้าล่าสุด เจ้าหน้าที่แจ้งว่ากระทรวงสาธารณสุขกับกระทรวงวิทยาศาสตร์ได้หารือเพื่อหาวิธีการให้ทันตแพทย์หรือกลุ่มที่มีผลกระทบได้เข้ามามีส่วนร่วมในการร่าง ตอนนี้อยู่ขั้นตอนร่างกฎหมายลูกประกอบ ซึ่งต้องเสร็จก่อนที่จะมีผลบังคับใช้อย่างเต็มรูปแบบ 29 ต.ค. นี้

ทีมข่าวเฉพาะกิจไทยรัฐ รายงาน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

โวย ปส.ยื้อออกกฎเว้นเครื่องเอกซเรย์

หมอฟันยื่น “ขอยกเว้น” กม.นิวเคลียร์

"พ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ.2559"…ใครได้ประโยชน์ : ประชาชนเป็นผู้ตัดสิน

รอยร้าวหรือลางร้าย ปมล็อกเครื่อง X-ray ฟัน

วงการทันตแพทย์ร้อนฉ่า เมื่อบังคับใช้กฎหมาย ตาม "พ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ.2559" หากไม่ขึ้นทะเบียนเครื่องเอกซเรย์ฟัน และมีเจ้าหน้าที่ ROS เสี่ยงถูกปรับ จับติดคุก 18 พ.ค. 2560 18:09 ไทยรัฐ