วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กรธ.เล็งสัปดาห์หน้าส่ง ก.ม.ลูกให้ สนช.2 ฉบับ

"อุดม" เผย กรธ.เล็งส่ง ก.ม.ลูกให้ สนช.2 ฉบับ สัปดาห์หน้า ให้พิจารณาคดีอาญานักการเมืองลับหลังแก้ปัญหาคนหนีคดี

เมื่อวันที่ 18 พ.ค.60 ที่รัฐสภา นายอุดม รัฐอมฤต โฆษกกรรมการร่างรับธรรมนูญ(กรธ.) กล่าวว่า ขณะนี้ กรธ.กำลังตรวจทานร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง และร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน คาดว่าจะเสร็จในสัปดาห์หน้า และสามารถส่งให้สภานิติบัญญัติ (สนช.) พิจารณาต่อได้ในทันที ขณะนี้ กรธ.ได้พิจารณา พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญทั้ง 10 ฉบับ เสร็จสิ้นแล้ว แต่ต้องทบทวนข้อคิดเห็น เหตุผล และผลกระทบต่างๆ รวมทั้งเก็บรายละเอียดจากการรับฟังตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญ 60 กำหนดไว้ เพื่อส่งข้อมูลทั้งหมดส่งต่อให้ สนช.เพื่อนำไปใช้ในการพิจารณา

นายอุดม กล่าวต่อว่า สาระสำคัญของร่างกฎหมายลูก ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง คือ ระบบวิธีการไต่สวน กรธ.พยายามทำให้ชัดเจนมากกว่าเดิม โดยในมาตรา 6 กรธ.ได้บัญญัติ เรื่องการค้นหาความจริงอย่างละเอียดมากขึ้น พยานหลักฐานต้องเอามาใช้ได้ทุกประเภท เพื่อให้ผู้พิพากษาใช้ประกอบการพิจารณาคดีอย่างถี่ถ้วน ส่วนขอบเขตอำนาจของศาลฎีกาแผนกคดีอาญานักการเมือง ตามมาตรา 10 ของกฎหมายนี้ เรากำหนดให้เน้นการตรวจสอบนักการเมืองที่ร่ำรวยผิดปกติ และใช้อำนาจหน้าที่ในทางมิชอบ รวมทั้งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กรรมการในองค์กรอิสระทุกองค์กร รวมทั้งข้าราชการและประชาชน ที่มีส่วนร่วมในกระบวนการทุจริตด้วย นอกจากนี้ ในมาตรา 26 กำหนดให้สามารถพิจารณาคดีได้ โดยไม่มีจำเลยมาศาล เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาจำเลยที่หนีคดีไม่มาศาล และให้ศาลพิจารณาได้ต่อไปจนได้ผลการตัดสินซึ่งแม้ว่าจำเลยจะไม่มาแต่สามารถตั้งทนายมาต่อสู้แทนได้ แต่หากจำเลยกลับมาสู้คดีก็สามารถรื้อฟื้นคดีเพื่อตรวจสอบความถูกต้องได้เป็นการให้หลักประกันสิทธิแก่จำเลย

"อุดม" เผย กรธ.เล็งส่ง ก.ม.ลูกให้ สนช.2 ฉบับ สัปดาห์หน้า ให้พิจารณาคดีอาญานักการเมืองลับหลังแก้ปัญหาคนหนีคดี 18 พ.ค. 2560 16:54 ไทยรัฐ