วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

อิ๋งอิ๋ง พาชมภาพยนตร์ฝีพระหัตถ์ของในหลวง ร.7

รายการ ทำด้วยใจ...เพื่อแผ่นดิน วันศุกร์ที่ 19 พ.ค.นี้ อิ๋งอิ๋ง สิทธิณี กิตติสิทโธ ผู้ดำเนินรายการคนเก่งจะพาไปพบกับ ภาพยนตร์ฝีพระหัตถ์ในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงโปรดการถ่ายภาพยนตร์ด้วยพระองค์เอง โดยภาพยนตร์ฝีพระหัตถ์ในช่วงแรกโปรดให้เรียก “ภาพยนตร์ทรงถ่าย” ซึ่งต่อมาภายหลังได้เปลี่ยนชื่อเป็น “ภาพยนตร์อัมพร” ตามชื่อพระที่นั่งอัมพรสถาน อันเป็นที่ประทับในรัชกาล

ต่อด้วยช่วงหลวงพ่อพบโชค ปัจจุบันวัดห้วยปลากั้ง เป็นวัดที่มีศรัทธาทั้งจากต่างจังหวัดและต่างประเทศเข้ามากราบไหว้นมัสการ และปฏิบัติธรรมเป็นจำนวนมาก ซึ่งถือเป็นจุดกำเนิดพุทธศาสนาในเชียงรายอีกแห่งหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในปัจจุบัน พร้อมทั้งการปลูกสร้างถาวรวัตถุมากมาย ต่างเกิดขึ้นจากบารมีและพลังศรัทธาในหลวงพ่อพบโชค ติสสะวังโส ผู้เป็นเจ้าอาวาสที่ตั้งใจจะบูรณปฏิสังขรณ์ที่แต่เดิมเป็นวัดร้าง ให้กลับมาเจริญรุ่งเรืองเพื่อเป็นศูนย์รวมใจพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดเชียงรายและจังหวัดใกล้เคียงจนถึงทุกวันนี้ ติดตามชมรายการ ทำด้วยใจ...เพื่อแผ่นดิน ทุกวันศุกร์ เวลา 22.00-22.30 น. ทางช่อง NBT.


 

รายการ ทำด้วยใจ...เพื่อแผ่นดิน วันศุกร์ที่ 19 พ.ค.นี้ อิ๋งอิ๋ง สิทธิณี กิตติสิทโธ ผู้ดำเนินรายการคนเก่งจะพาไปพบกับ ภาพยนตร์ฝีพระหัตถ์ในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงโปรดการถ่ายภาพยนตร์ด้วยพระองค์เอง 18 พ.ค. 2560 16:25 ไทยรัฐ