วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ประกาศรับสมัครแอดมิชชั่น ปี 60 เร่ิม 20-27 พ.ค. รับได้กว่า 1แสนที่นั่ง

สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประกาศรับสมัครแอดมิชชั่น ปี 2560 เร่ิม 20-27 พ.ค.นี้ ทางเว็บไซต์ มีสถาบันการศึกษาร่วม 78 แห่ง รับได้ 1 แสนกว่าที่นั่ง

วันที่ 18 พ.ค. ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) จัดแถลงข่าวการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง หรือ ระบบแอดมิชชั่นกลาง ประจำปี 2560 โดย ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และนายก สอท. เป็นประธานการแถลงข่าว

ศ.ดร.สุชัชวีร์ กล่าวว่า ปีนี้สถาบันการศึกษาเข้าร่วมรับแอดมิชชั่นกลาง จำนวน 78 แห่ง คณะ/สาขาวิชาต่างๆ แยกเป็นรหัสจำนวน 3,719 รหัส รวมรับ 109,129 คน แบ่งเป็น สถาบันอุดมศึกษาที่เป็นสมาชิกของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) 23 แห่ง จำนวนรับ 55,386 คน มหาวิทยาลัยราชภัฏ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 17 แห่ง จำนวนรับ 17,129 คน สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 34 แห่ง จำนวนรับ 36,385 คน สถาบันสมทบ 4 แห่ง จำนวนรับ 229 คน

ส่วนกำหนดการรับสมัครมีดังนี้ ประกาศระเบียบการรับสมัคร วันที่ 18 พ.ค.2560 ทางเว็บไซต์ http://a.cupt.net และสามารถดูรายละเอียดการรับสมัครได้จากเว็บไซต์ของ สอท. รับสมัครวันที่ 20-27 พ.ค.2560 ทาง http://a.cupt.net ชำระเงินได้ทางธนาคาร 8 แห่ง และที่ทำการไปรษณีย์ไทย รวมถึงเคาน์เตอร์เซอร์วิส วันที่ 20-29 พ.ค.2560 การสมัครจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้มีการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ตรวจสอบผลคะแนนของผู้สมัคร/รายชื่อผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์ ระหว่างวันที่ 7-9 มิ.ย.2560 ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย วันที่ 15 มิ.ย.2560 ทาง http://a.cupt.net และหน่วยงานที่ร่วมประกาศผลกับ สอท. สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย วันที่ 23-26 มิ.ย.2560 ณ สถาบันอุดมศึกษาที่สอบได้ และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ในวันที่ 10 ก.ค.2560 ทาง http://a.cupt.net ****

“ขอให้นักเรียนตรวจสอบเงื่อนไขในการรับสมัครแต่ละคณะ แต่ละมหาวิทยาลัยให้ละเอียดถี่ถ้วน เนื่องจากแต่ละคณะแต่ละมหาวิทยาลัยอาจมีเงื่อนไขต่างกัน การกรอกข้อมูลการสมัครต้องทำอย่างระมัดระวัง รวมถึงควรตรวจสอบคุณสมบัติที่แต่ละคณะกำหนดด้วย ขอให้ตรวจสอบข้อมูลทุกอย่างให้ถูกต้องก่อนชำระเงิน เพราะการสมัครจะสมบูรณ์ได้ต้องชำระเงินเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งใช้โปรแกรมคำนวณคะแนนของ สอท.ที่เป็นปัจจุบัน คือ โปรแกรมคำนวณคะแนน Admission 60”

ศ.ดร.สุชัชวีร์ กล่าวและว่า หากมีข้อสงสัยในการสมัครแอดมิชชั่นปีนี้ นักเรียนสามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ http://a.cupt.net หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  สอท.ทาง โทร.0-2354-5150-2 หรือโทรสาร 0-2354-5155-6 เพื่อแก้ไขข้อมูล หรือสอบถามข้อมูลต่างๆ.

สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประกาศรับสมัครแอดมิชชั่น ปี 2560 เร่ิม 20-27 พ.ค.นี้ ทางเว็บไซต์ มีสถาบันการศึกษาร่วม 78 แห่ง รับได้ 1 แสนกว่าที่นั่ง 18 พ.ค. 2560 14:29 ไทยรัฐ