วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สั่งตั้งคณะตรวจสอบนายทุนครองที่ดินแก้มลิงหนองใหญ่ 700 ไร่ ใน 30 วัน

ผู้ว่าฯ ชุมพร ร่วม มทบ.44 ใช้อำนาจ คสช. สั่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงสำรวจรังวัดที่ดินแก้มลิงหนองใหญ่ โครงการตามแนวพระราชดำริ กว่า 700 ไร่ หลังนายทุนยึดครอง ให้เสร็จใน 30 วัน

จากกรณีกลุ่มปกป้องบ้านพ่อ ชาวบ้าน ผู้นำชุมชน ร้องเรียนผู้เกี่ยวข้องทวงคืนพื้นที่ชุ่มน้ำแก้มลิงหนองใหญ่ โครงการตามแนวพระราชดำริ ในหลวง ร.9 ต.บางลึก อ.เมืองชุมพร ขอให้ตรวจสอบเพิกถอน น.ส.3ก.และการรังวัดเตรียมออกโฉนดกว่า 700 ไร่ ของนายทุนในพื้นที่ดังกล่าว จนมีหลายหน่วยงานเกี่ยวข้องลงมาตรวจสอบและเกาะติดมาต่อเนื่องนั้น

ล่าสุดวันที่ 18 พ.ค. 60 นายชุมพล องอาจ เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบางลึก หนึ่งในแกนนำกลุ่มปกป้องบ้านพ่อ กล่าวว่า ที่ผ่านมาการลงตรวจสอบพื้นที่นายทุนยึดครอง 27 แปลง กว่า 700 ไร่ ในที่ดินสาธารณะทุ่งหนองใหญ่ โครงการตามแนวพระราชดำริ ระหว่างเจ้าหน้าที่ที่ดินจังหวัดชุมพร กับทหารชุดเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ บก.ควบคุม มทบ.44 ยังไม่เป็นเอกภาพ จนชาวบ้านเกิดความไม่ไว้วางใจเจ้าหน้ารัฐบางคนบางหน่วยงาน เพราะที่ผ่านมามีการเดินหน้ารังวัดจะออกโฉนดที่ดินให้กับนายทุนอยู่แล้ว ทั้งๆ ที่พื้นที่ดังกล่าวเป็นหนองน้ำสาธารณะ มีน้ำท่วมขังสูงบางจุดสูงมิดหัวตลอดทั้งปี จนชาวบ้านรวมตัวกันออกมาร้องเรียนนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบางลึก ในฐานะผู้ดูแลพื้นที่ จึงได้เสนอให้มีการแต่งตั้งคณะทำงานแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินสาธารณประโยชน์ การออกเอกสารสิทธิในที่ดินหนองน้ำสาธารณะ บริเวณโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามแนวพระราชดำริ จังหวัดชุมพร เพื่อสำรวจตรวจสอบข้อเท็จจริงและทำงานร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดรวม 48 คน เสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ซึ่งขณะนี้ นายณรงค์ พลละเอียด ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ร่วมกับ มทบ.44 ได้ใช้อำนาจ คสช.ที่ 13/2559 ลงนามคำสั่งแต่งตั้งเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 16 พ.ค.ที่ผ่านมา

นายชุมพล กล่าวต่ออีกว่า คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานดังกล่าว มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน มีอำนาจหน้าที่ประชุมเสนอแนะแนวทาง ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง เดินสำรวจกำหนดขอบเขตที่ดินหนองน้ำสาธารณะที่แท้จริงทั้งหมด รวมทั้งตรวจสอบพื้นที่บุกรุกทั้ง 27 แปลง กว่า 700 ไร่ เพื่อเสนอหน่วยงานเกี่ยวข้องเพิกถอนเอกสารสิทธิ แล้วให้ดำเนินการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (น.ส.ล.) เพื่อดูแลคุ้มครองและใช้ประโยชน์ร่วมกันของประชาชน รวมทั้งกำชับเร่งรัดติดตามและสรุปผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาให้ได้ข้อยุติภายใน 30 วัน แล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง คลิกที่นี่

ผู้ว่าฯ ชุมพร ร่วม มทบ.44 ใช้อำนาจ คสช. สั่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงสำรวจรังวัดที่ดินแก้มลิงหนองใหญ่ โครงการตามแนวพระราชดำริ กว่า 700 ไร่ หลังนายทุนยึดครอง ให้เสร็จใน 30 วัน 18 พ.ค. 2560 14:15 ไทยรัฐ