บริการข่าวไทยรัฐ

'พลภูมิ' หวั่น พ.ร.บ.มั่นคงไซเบอร์กระทบสิทธิ์ประชาชน

"พลภูมิ" กังวล พ.ร.บ.มั่นคงไซเบอร์ คำนิยามกว้างมาก อาจไปกระทบสิทธิ์ ปชช. ตั้งแง่ สปท. ชงใช้ ม.44 ตั้ง กปช.เร่งผุด ก.ม.มีเจตนาแอบแฝง...

เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 60 นายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ อดีต ส.ส.กรุงเทพฯ พรรคเพื่อไทย กล่าวถึง ร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ว่า สาระสำคัญของร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว คือ การวางมาตรการรับมือและป้องกันระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต การสื่อสาร หากเกิดสถานการณ์รุนแรงต่อระบบ แต่ก็มีข้อกังวลว่าอาจเป็นความพยายามของรัฐ ที่จะเข้ามาควบคุมการใช้โครงข่ายเหล่านี้หรือไม่ โดยเฉพาะการตั้งคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (กปช.) มาดูเรื่องนี้ เพราะเหมือนมีอำนาจล้นฟ้า สามารถสั่งการหน่วยงานรัฐหรือเอกชนให้แก้ไขหรือยุติการกระทำที่เห็นว่าเป็นภัยต่อความมั่นคงทางไซเบอร์ได้ทันที สปท.เองก็ทักท้วงเรื่องนิยามของการตีความคำว่า "ไซเบอร์" ที่กว้างขวางอย่างมาก อาจไปกระทบสิทธิ์ของประชาชนหรือไม่ แม้จะอ้างว่าการดำเนินการอยู่ภายใต้มาตรการทางศาล แต่กรณีจำเป็นเร่งด่วนเจ้าหน้าที่สามารถทำได้เลย แต่ต้องรายงานศาลโดยเร็ว ยังมีความคลุมเครือว่า การตีความความจำเป็นเร่งด่วนคืออะไร และการกระทำแบบใดที่ถือว่าเป็นการทำลายความมั่นคง

“การที่ สปท. เสนอให้ใช้ ม.44 ตั้ง กปช.ตั้งแต่กฎหมายยังไม่ผ่านการพิจารณา สะท้อนความพยายามบางอย่างในการเร่งรัดกฎหมายฉบับนี้ ประชาชนจะมีหลักประกันอย่างไรว่า อำนาจเหล่านี้จะไม่ถูกเจ้าหน้าที่นำไปใช้ในการจำกัดสิทธิ์ เสรีภาพการแสดงออกของประชาชน ความพยายามในการออกกฎหมายฉบับนี้ มีเจตนาอะไรกันแน่ ต้องการควบคุมหรือทำให้ดีขึ้น เพราะเรื่องนี้ไม่ใช่แค่ความมั่นคง แต่รวมถึงเรื่องเศรษฐกิจ ความมั่นใจของนักลงทุน และภาพลักษณ์ในสายตาชาวโลก ที่ยืนอยู่บนความหลากหลายทางเทคโนโลยี" นายพลภูมิ กล่าว.