วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'พลภูมิ' หวั่น พ.ร.บ.มั่นคงไซเบอร์กระทบสิทธิ์ประชาชน

"พลภูมิ" กังวล พ.ร.บ.มั่นคงไซเบอร์ คำนิยามกว้างมาก อาจไปกระทบสิทธิ์ ปชช. ตั้งแง่ สปท. ชงใช้ ม.44 ตั้ง กปช.เร่งผุด ก.ม.มีเจตนาแอบแฝง...

เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 60 นายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ อดีต ส.ส.กรุงเทพฯ พรรคเพื่อไทย กล่าวถึง ร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ว่า สาระสำคัญของร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว คือ การวางมาตรการรับมือและป้องกันระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต การสื่อสาร หากเกิดสถานการณ์รุนแรงต่อระบบ แต่ก็มีข้อกังวลว่าอาจเป็นความพยายามของรัฐ ที่จะเข้ามาควบคุมการใช้โครงข่ายเหล่านี้หรือไม่ โดยเฉพาะการตั้งคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (กปช.) มาดูเรื่องนี้ เพราะเหมือนมีอำนาจล้นฟ้า สามารถสั่งการหน่วยงานรัฐหรือเอกชนให้แก้ไขหรือยุติการกระทำที่เห็นว่าเป็นภัยต่อความมั่นคงทางไซเบอร์ได้ทันที สปท.เองก็ทักท้วงเรื่องนิยามของการตีความคำว่า "ไซเบอร์" ที่กว้างขวางอย่างมาก อาจไปกระทบสิทธิ์ของประชาชนหรือไม่ แม้จะอ้างว่าการดำเนินการอยู่ภายใต้มาตรการทางศาล แต่กรณีจำเป็นเร่งด่วนเจ้าหน้าที่สามารถทำได้เลย แต่ต้องรายงานศาลโดยเร็ว ยังมีความคลุมเครือว่า การตีความความจำเป็นเร่งด่วนคืออะไร และการกระทำแบบใดที่ถือว่าเป็นการทำลายความมั่นคง

“การที่ สปท. เสนอให้ใช้ ม.44 ตั้ง กปช.ตั้งแต่กฎหมายยังไม่ผ่านการพิจารณา สะท้อนความพยายามบางอย่างในการเร่งรัดกฎหมายฉบับนี้ ประชาชนจะมีหลักประกันอย่างไรว่า อำนาจเหล่านี้จะไม่ถูกเจ้าหน้าที่นำไปใช้ในการจำกัดสิทธิ์ เสรีภาพการแสดงออกของประชาชน ความพยายามในการออกกฎหมายฉบับนี้ มีเจตนาอะไรกันแน่ ต้องการควบคุมหรือทำให้ดีขึ้น เพราะเรื่องนี้ไม่ใช่แค่ความมั่นคง แต่รวมถึงเรื่องเศรษฐกิจ ความมั่นใจของนักลงทุน และภาพลักษณ์ในสายตาชาวโลก ที่ยืนอยู่บนความหลากหลายทางเทคโนโลยี" นายพลภูมิ กล่าว.

"พลภูมิ" กังวล พ.ร.บ.มั่นคงไซเบอร์ คำนิยามกว้างมาก อาจไปกระทบสิทธิ์ ปชช. ตั้งแง่ สปท. ชงใช้ ม.44 ตั้ง กปช.เร่งผุด ก.ม.มีเจตนาแอบแฝง... 18 พ.ค. 2560 13:32 ไทยรัฐ