วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ทุ่งกุลาฯร้างปลาหลด ประมงตั้งธนาคารผสมพันธุ์

ปลาหลด ราคาในท้องตลาดซื้อขายกัน กก.ละ 150–200 บาท ถ้าตากแห้ง กก.ละ 400–450 บาท...30 ปีก่อนพบมากมายตามนาในทุ่งกุลาร้องไห้ แต่วันนี้หดหายไปหมด

“สาเหตุมาจากมีการใช้สารกำจัดวัชพืช ยาฆ่าแมลงมาก ทำให้สภาพดินและน้ำในนาเปลี่ยน ไส้เดือนและสัตว์หน้าดินที่เป็นอาหารปลาหลดไม่มี สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ดจึงจัดตั้งธนาคารปลาหลด รวบรวมพ่อแม่พันธุ์ 500 ตัว เพื่อผลิตลูกพันธุ์ให้ได้ปีละ 300,000 ตัว แจกจ่ายให้เกษตรกรที่ร่วมโครงการมีรายได้เสริมและปล่อยลงแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มจำนวนปลาหลดในธรรมชาติ”

นายสมพงษ์ การเพิ่ม ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดร้อยเอ็ด เผยถึงวิธีการเพาะขยายพันธุ์ว่า...เริ่มด้วยการคัดเพศแล้วทำการผสมพันธุ์ โดยการฉีดฮอร์โมนกระตุ้นการวางไข่ของพ่อแม่พันธุ์ปลาหลดเพื่อกระตุ้นการวางไข่

เพศเมียจะฉีดกระตุ้นด้วยฮอร์โมน 2 ครั้ง ห่างจากครั้งที่ 1 ประมาณ 6 ชั่วโมง...ส่วนเพศผู้ ฉีดครั้งเดียว ฉีดพร้อมเพศเมียเข็มที่ 2

หลังจากนั้นนำพ่อแม่พันธุ์ 1 คู่ ปล่อยลงในถังเดียวกัน ให้ผสมกันเองตามธรรมชาติ ตัวเมีย 1 ตัวจะวางไข่ 3,000-5,000 ฟอง ระยะเวลาฟักตัว 4-60 ชั่วโมง ถึงจะเริ่มให้อาหารลูกปลาหลดได้แล้ว...อาหารที่นำมาใช้เลี้ยงมี 2 แบบให้เลือกแล้วแต่ความสะดวกของเกษตรกรผู้เลี้ยง

ได้ทั้งอาหารสด ไรแดง ไส้เดือนดิน หรืออาหารกุ้งสำเร็จรูปผสมอาหารปลาชนิดลอยน้ำ ที่มีขายตามท้องตลาด โดยนำมาแช่น้ำสักครู่เพื่อให้เม็ดอาหารนิ่มลง ก่อนจะปั้นเป็นก้อน เมื่อให้ปลาอิ่มแล้วที่เหลือควรตักอาหารออกไปทุกวันอย่าให้ทิ้งค้างไว้ในบ่อ

อาหารทั้ง 2 แบบ เกษตรกรสามารถนำไปใช้เลี้ยงได้ตลอดจนถึงระยะจับขาย

เมื่อลูกปลาอายุ 2 สัปดาห์ หรือยาว 1-3 นิ้ว สามารถปล่อยลงบ่อได้ แต่ถ้าจะให้ดี ต้องอายุ 1 เดือน...เลี้ยงได้ทั้งบ่อดิน บ่อซีเมนต์ ขนาด 4×4 ม. ความสูง 70 ซม. แต่ถ้าสูงกว่านี้ได้ก็ดี จะช่วยป้องกันงู และศัตรูอื่นๆ

ข้อดีของบ่อซีเมนต์ สามารถควบคุมไม่ให้ปลาหนีได้ ส่วนบ่อดินมีข้อเสีย ปลาหลดมักหลบซ่อนตัวอยู่ในโคลน เวลาจับขายค่อนข้างยากลำบาก

การเลี้ยงปลาหลดให้ได้คุณภาพ ผอ.ศูนย์ วิจัยฯร้อยเอ็ด แนะว่า ต้องมีการจัดการน้ำที่ดี ตรวจสอบคุณภาพของน้ำอย่างสม่ำเสมอ ใช้วิธีเพิ่มน้ำเข้าไปแล้วไหลออกอีกทางหนึ่ง ให้น้ำไหลเวียน และควรจะหากระบอกไม้ไผ่ หรือท่อน้ำเก่าๆให้ปลาหลด หลบอาศัย ระดับความสูงของน้ำประมาณ 40 ซม.

หากปฏิบัติตามวิธีการเลี้ยงได้อย่างถูกต้อง ปลาหลดจะเติบโตเร็วเพียง 6-7 เดือน มีขนาดประมาณ 30-40 ตัวต่อ กก. สามารถจับขายได้แล้ว ส่วนใครจะเก็บพ่อแม่พันธุ์ไว้เพาะขยายพันธุ์เอง ควรใช้พ่อแม่พันธุ์ที่มีอายุเกินกว่า 1 ปี...สนใจสอบถามได้ที่ 08-3332-3773.

ไชยรัตน์ ส้มฉุน

ปลาหลด ราคาในท้องตลาดซื้อขายกัน กก.ละ 150–200 บาท ถ้าตากแห้ง กก.ละ 400–450 บาท...30 ปีก่อนพบมากมายตามนาในทุ่งกุลาร้องไห้ แต่วันนี้หดหายไปหมด... 18 พ.ค. 2560 12:41 ไทยรัฐ