วันอังคารที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สนช.แปรญัตติอื้อ ปมคุณสมบัติ กกต. เสี่ยงตกเก้าอี้ตามรธน.ใหม่

สนช.ขอแปรญัตติอื้อปมคุณสมบัติ กกต.ชุดปัจจุบัน หมิ่นเหม่ตกเก้าอี้ตามรธน.ใหม่ กรธ.แจงตั้งเกณฑ์กำหนดคุณสมบัติ กกต.สูงลิบ เพราะรธน.ใหม่ให้อำนาจ กกต.มากขึ้น เตรียมทุบโต๊ะหาข้อสรุป 1 มิ.ย.

วันที่ 18 พ.ค.ที่รัฐสภา พล.ท.พิศณุ พุทธวงศ์ โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) สภานิติบัญญัติแห่งชาติ แถลงความคืบหน้าการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว ว่า กมธ.จะเสนอร่าง พ.ร.บ.คณะกรรมการการเลือกตั้ง ให้ที่ประชุม สนช.พิจารณาในวันที่ 9 มิ.ย. นี้ ขณะนี้ได้พิจารณาในหลายประเด็นสำคัญ โดยเฉพาะมาตรา 70 ว่า ด้วยสถานภาพการดำรงตำแหน่งต่อไป ของกกต. โดยร่างฉบับที่คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) เสนอมายัง สนช.กำหนดให้มีคณะกรรมการสรรหาเพื่อวินิจฉัย ว่า ประธานกกต.หรือ กกต.ที่ดำรงตำแหน่งก่อนมีรัฐธรรมนูญ ปี 2560 ขาดคุณสมบัติหรือไม่ ซึ่งมีสมาชิกสนช.เสนอคำแปรญัตติขอแก้ไขเนื้อหาส่วนนี้ จำนวน 12 คน โดยมีความเห็นหลายแนวทาง อาทิ การเสนอให้ กกต.ที่ขาดคุณสมบัติไปทำหน้าที่ ที่ปรึกษาสำนักงาน กกต.หรือ ให้ดำรงตำแหน่งต่อไปจนกว่าจะครบวาระตามที่กฎหมายกำหนด

พล.ท.พิศณุ กล่าวว่า ตัวแทนกรธ.ที่เข้ามาทำหน้าที่ กมธ.ได้ให้ความเห็นว่า เมื่อกกต.ตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ มีอำนาจมากขึ้น ทำให้ กกต.ต้องมีคุณสมบัติสูงขึ้นตามไปด้วย จึงเป็นที่มาว่า เหตุใด กรธ.ต้องกำหนดให้มีคณะกรรมการสรรหาเข้ามาพิจารณาคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่ง กกต. ทั้งนี้ เรื่องวาระของกกต.นั้น กมธ.พิจารณาโดยยึดประโยชน์ของประเทศเป็นหลัก ไม่พิจารณาภายใต้ผลประโยชน์ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด จะดำเนินการให้เสร็จ ในวันที่ 1 มิ.ย. คิดว่า ก่อนที่ กมธ.จะพิจารณาชี้ขาดเรื่องนี้คงไม่จำเป็นต้องเชิญ กกต.มาให้ความเห็นอีก เพราะก่อนที่ร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้เข้าสู่การพิจารณาของสนช.ได้ตั้งคณะกรรมการศึกษาพร้อมเชิญ กกต.มาให้ข้อมูลและความคิดเห็นไว้ก่อนแล้ว...

สนช.ขอแปรญัตติอื้อ ปมคุณสมบัติกกต.ชุดปัจจุบัน หมิ่นเหม่ตกเก้าอี้ตามรธน.ใหม่ กรธ.แจงตั้งเกณฑ์กำหนดคุณสมบัติ กกต.สูงลิบ เพราะรธน.ใหม่ให้อำนาจกกต.มากขึ้น เตรียมทุบโต๊ะหาข้อสรุป 1 มิ.ย. 18 พ.ค. 2560 12:36 ไทยรัฐ