วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ปภ.รายงาน 7 จว. น้ำไหลหลาก-ล้นตลิ่ง กทม.เตรียมรับมือฝนตกหนักในระยะนี้

ปภ.รายงานเกิดน้ำไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งใน 7 จังหวัด กำแพงเพชร อุตรดิตถ์ เชียงใหม่ พิษณุโลก ลำพูน เลย อุดรธานี พร้อมแจ้งเตือน 39 จังหวัด รวมถึง กทม.และปริมณฑล รับมือภาวะฝนตกหนักถึงหนักมากในระยะนี้...

วันที่ 18 พ.ค. กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานเกิดสถานการณ์อุทกภัยใน 7 จังหวัด ได้แก่ กำแพงเพชร อุตรดิตถ์ เชียงใหม่ พิษณุโลก ลำพูน เลย และอุดรธานี ปัจจุบันยังคงมีฝนตกในพื้นที่ ระดับน้ำทรงตัว ทั้งนี้ ปภ.ได้ร่วมกับหน่วยทหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยด่วนแล้ว พร้อมประสานแจ้งเตือน 39 จังหวัด รวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักถึงหนักมาก โดยจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศและเฝ้าระวังสถานการณ์ภัย รวมถึงจัดชุดเคลื่อนที่เร็วและเครื่องมืออุปกรณ์ประจำพื้นที่เสี่ยงให้พร้อมปฏิบัติการเผชิญเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัยตลอด 24 ชั่วโมง

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า ฝนที่ตกหนักต่อเนื่องในหลายพื้นที่ ส่งผลให้เกิดน้ำไหลหลาก และน้ำเอ่อล้นตลิ่งใน 7 จังหวัด รวม 14 อำเภอ 21 ตำบล 61 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย 853 หลัง แยกเป็น ภาคเหนือ 5 จังหวัด ได้แก่ กำแพงเพชร น้ำไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองกำแพงเพชร อำเภอพรานกระต่าย บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 800 หลัง อุตรดิตถ์ น้ำไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอทองแสนขัน อำเภอพิชัย บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 47 หลัง พื้นที่ทางการเกษตรเสียหาย 100 ไร่ เชียงใหม่ น้ำไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอจอมทอง อำเภอดอยเต่า อำเภออมก๋อย สะพานเสียหาย 1 แห่ง พิษณุโลก น้ำไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอชาติตระการ อำเภอวัดโบสถ์ บ้านเรือนได้รับผลกระทบ 6 หลัง ถนน 1 สาย

ลำพูน เกิดน้ำไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่อำเภอแม่ทา ส่งผลให้คอสะพานบ้านห้วยฮ่อมได้รับความเสียหาย ถนนในหมู่บ้านถูกดินสไลด์ขวางเส้นทางจราจร ปัจจุบันฝนหยุดตก สามารถสัญจรได้ตามปกติแล้ว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 จังหวัด ได้แก่ เลย น้ำไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอภูกระดึง และอำเภอวังสะพุง ระดับน้ำสูง 10 – 40 เซนติเมตร อุดรธานี เกิดน้ำไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอนายูง และอำเภอหนองวัวซอ ส่งผลให้ทางเบี่ยงจุดก่อสร้างสะพานได้รับความเสียหาย สถานการณ์โดยรวมยังมีฝนตกในพื้นที่ ระดับน้ำทรงตัว

ทั้งนี้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ร่วมกับหน่วยทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยด่วนแล้ว อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบสภาพอากาศกับกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่า ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ในวันนี้อีก 1 วัน โดยมีผลกระทบ ดังนี้

ภาคเหนือ บริเวณจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง ตาก กำแพงเพชร เชียงราย พะเยา น่าน แพร่ อุตรดิตถ์ สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร และเพชรบูรณ์

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริเวณจังหวัดเลย หนองบัวลำภู อุดรธานี มหาสารคาม ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา สุรินทร์ บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี

ภาคกลาง บริเวณจังหวัดราชบุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี อุทัยธานี ชัยนาท นครสวรรค์ ลพบุรี สระบุรี พระนครศรีอยุธยา กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ภาคตะวันออก บริเวณจังหวัดปราจีนบุรี ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด

ปภ.ได้ประสานจังหวัด ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงภัย จัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศและเฝ้าระวังสถานการณ์ภัยอย่างใกล้ชิด อีกทั้งจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และชุดเคลื่อนที่เร็วให้พร้อมปฏิบัติการเผชิญเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงที ตลอดจนแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยให้ระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมาก อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับเพลันและน้ำป่าไหลหลาก โดยติดตามพยากรณ์อากาศและประกาศเตือนภัยจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด หากได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัย สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทางสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป.

ปภ.รายงานเกิดน้ำไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งใน 7 จังหวัด กำแพงเพชร อุตรดิตถ์ เชียงใหม่ พิษณุโลก ลำพูน เลย อุดรธานี พร้อมแจ้งเตือน 39 จังหวัด รวมถึง กทม.และปริมณฑล รับมือภาวะฝนตกหนักถึงหนักมากในระยะนี้... 18 พ.ค. 2560 12:29 ไทยรัฐ