วันอังคารที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เสรีภาพที่เป็นจริงได้

เรื่องอื้อฉาวเกี่ยวกับการค้าประเวณี การซื้อกามเด็ก หรือการค้ามนุษย์ ซึ่งเป็นข่าวโด่งดังติดต่อกันมาแรมเดือน ได้ขยายวงออกไปอีก กลายเป็นความขัดแย้งระหว่างข้าราชการ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า “สหพันธ์ปลัดอำเภอแห่งประเทศไทย” ที่มีส่วนในการแฉ ไม่ได้จดทะเบียนตามกฎหมายและมีผู้ร้องเรียน

สหพันธ์ปลัดอำเภอแห่งประเทศไทย (ส.ปอ.ท.) มีนายบุญญฤทธิ์ นิปวณิชย์ ปลัดอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธาน มีบทบาทสำคัญในการตรวจสอบและเปิดโปงเรื่องอื้อฉาวคาวโลกีย์ ที่พาดพิงไปถึงข้าราชการฝ่ายปกครองและตำรวจ จนได้รับฉายา “ปลัดจอมแฉ” ถูกร้องเรียนและถูกย้ายไปช่วยราชการที่ กอ.รมน.แม่ฮ่องสอน

แต่ปลัดบุญญฤทธิ์ก็ยังเดินหน้า ด้วยการปฏิบัติหน้าที่คล้ายกับสื่อมวลชนเปรียบเสมือน “สุนัขเฝ้าบ้าน” ที่กัดไม่ปล่อย ปลัดอำเภอส่วนใหญ่จะเป็นคนหนุ่ม เพิ่งจะจบการศึกษาจากรั้วมหาวิทยาลัยไม่นาน ยังไม่ถูกระบบราชการครอบงำ และยังมีอุดมการณ์อยู่มาก ต่างจากข้าราชการผู้ใหญ่ ที่ทำงานมาหลายสิบปี จนเติบใหญ่ได้ดีเพราะระบบราชการ

ประธานสหพันธ์ปลัดอำเภอฯ ออกแถลงการณ์ผ่านสื่อมวลชน ชี้แจงว่าสหพันธ์เป็นการรวมตัวของข้าราชการกรมการปกครองในทุกภาคของประเทศ จัดตั้งขึ้น “ด้วยสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ” ผู้ทำหน้าที่ต้องมีอุดมการณ์สูง เสียสละ ไม่มีค่าตอบแทน ต้องใช้เงินเดือนของตนทำงาน สมาชิกและคณะกรรมการต้องนำเสนอ เพื่อป้องกันพฤติการณ์ของผู้บังคับบัญชาที่ไม่สุจริต กระทำการเกินขอบเขตอำนาจกฎหมาย เพื่อข่มขู่ให้จำยอม...

แถลงการณ์ของประธาน ส.ปอ.ท.เปิดประเด็นการอภิปรายกันต่อไป การตั้งองค์กรต่างๆจะต้อง “จดทะเบียน” กับทางการเสมอไปหรือไม่ จะอ้างสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดได้หรือไม่ ในกรณีนี้ก็คือมาตรา 42 ของรัฐธรรมนูญ 2560 ที่เขียนไว้ว่า “บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการรวมกันเป็นสมาคมสหกรณ์สหภาพ” หรือหมู่คณะอื่นๆ

รัฐธรรมนูญเขียนไว้ด้วยว่าสิทธิ หรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ แม้จะยังไม่มีการตรากฎหมายนั้นมาใช้บังคับ บุคคลก็สามารถใช้สิทธิ หรือ เสรีภาพนั้นได้ “ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ” อาจมีข้อโต้แย้งว่าข้าราชการต้องมีวินัย จะใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญได้หรือไม่ คำตอบก็คือ “ได้” เพราะข้าราชการเป็น “บุคคล” เช่นเดียวกับคนทั่วไป

สิทธิเสรีภาพที่เขียนไว้ในรัฐธรรมนูญ ไม่ใช่เป็นแค่คำขวัญหรูๆที่จับต้องไม่ได้ หรือไม่สามารถคุ้มครองประชาชนได้จริงรัฐธรรมนูญยังย้ำไว้ด้วยว่า ผู้ที่ถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้ สามารถยกบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ เพื่อใช้สิทธิทางศาล หรือยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้คดีในศาลได้ รัฐบาลหรือเจ้าหน้าที่รัฐจึงไม่ควรให้ถูกกล่าวหาละเมิดสิทธิเสรีภาพประชาชน.

18 พ.ค. 2560 11:44 ไทยรัฐ