วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เสธ.ทอ.นำนักบินทัพฟ้าร่วมพิธีปิดการฝึก AIR THAMAL 2017 ที่มาเลเซีย

"บิ๊กโต้ง" พร้อม ผบ.ยุทธทางอากาศมาเลย์ ร่วมเป็นประธานพิธีปิดการฝึกผสม AIR THAMAL 2017 ณ ฐานทัพอากาศบัตเตอร์เวิร์ธ โดยมีกำลังพล 2 ชาติเข้าร่วมเพื่อปฏิบัติการทางอากาศ เสริมสร้างความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้น สู่ความร่วมมือที่เข้มแข็งต่อไป...

เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 60 ที่ฐานทัพอากาศบัตเตอร์เวิร์ธ ประเทศมาเลเซีย พล.อ.อ.สุรศักดิ์ ทุ่งทอง เสนาธิการทหารอากาศ และ พล.อ.ท.ดาโต๊ะ สรี ฮัจญี อับดุล มูตาหลิบ บิน ดาตุ๊ก ฮัจญี อับดุล วาฮับ อาร์เอ็มเอเอฟ ผู้บัญชาการยุทธทางอากาศ กองทัพอากาศมาเลเซีย (Lieutenant General Dato’ Sri Hj Abdul Mutalib bin Datuk Hj Ab Wahab RMAF, Air Operations Commander) ร่วมเป็นประธานในพิธีปิดการฝึกผสม AIR THAMAL 27/2017

สำหรับการฝึกระหว่างกองทัพอากาศไทย และกองทัพอากาศมาเลเซีย ภายใต้รหัสการฝึก AIR THAMAL 27/2017 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-19 พ.ค. 60 ณ ฐานทัพอากาศบัตเตอร์เวิร์ธ ประเทศมาเลเซีย โดยรูปแบบการฝึกในปีนี้ เป็นการฝึกปัญหาที่บังคับการ หรือ CPX (Command Post Exercise) ซึ่งผู้เข้ารับการฝึกทั้งสองชาติจะต้องร่วมกันวางแผนด้านอากาศยุทธวิธี

เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติทางอากาศร่วมกัน อันจะทำให้เกิดความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจป้องกันประเทศ การรักษาสันติภาพ และความมั่นคงในภูมิภาค นอกจากนี้ ยังมีการเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติการทางอากาศในการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม และบรรเทาภัยพิบัติเพื่อให้เกิดความร่วมมือกันอย่างเป็นรูปธรรมอีกด้วย

เสนาธิการทหารอากาศ กล่าวว่า การฝึกครั้งนี้ นับว่าประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ซึ่งนอกจากกำลังพลที่เข้าร่วมการฝึกจากทั้งสองชาติ ได้เพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ และขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจ ตลอดจนมีความเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติทางอากาศยุทธวิธีร่วมกันแล้ว ยังเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทัพอากาศไทยและกองทัพอากาศมาเลเซียให้มีความแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น นำไปสู่ความร่วมมือที่เข้มแข็งในการดูแลประชาชน และความมั่นคงในภูมิภาคของเราต่อไป.

"บิ๊กโต้ง" พร้อม ผบ.ยุทธทางอากาศมาเลย์ ร่วมเป็นประธานพิธีปิดการฝึกผสม AIR THAMAL 2017 ณ ฐานทัพอากาศบัตเตอร์เวิร์ธ โดยมีกำลังพล 2 ชาติเข้าร่วมเพื่อปฏิบัติการทางอากาศ เสริมสร้างความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้น สู่ความร่วมมือที่เข้มแข็ง 18 พ.ค. 2560 08:55 ไทยรัฐ