วันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ขอไอเดีย "อียู" คุมบริการ "โอทีที"

พ.อ.นที ศุกลรัตน์ รองประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ในประเภทบริการแพร่ภาพและเสียง Over The Top หรือโอทีที เปิดเผยว่า ได้หารือกับนายปีเตอร์ ซีเบิร์ท ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรพัฒนามาตรฐานวิทยุโทรทัศน์ ซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากำไรของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมกระจายเสียงและโทรทัศน์ในภาคพื้นทวีปยุโรป โดยได้รับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะการพัฒนากติกากำกับดูแลการ ให้บริการโอทีที ซึ่งปัจจุบันมีแนวโน้มการเติบโตสูงมาก มีผลกระทบต่อกิจการโทรทัศน์และสังคมโดยรวม ทำให้หน่วยงานกำกับดูแลต้องเข้ามากำกับดูแลเพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดต่อสาธารณะ

พ.อ.นทีกล่าวว่า มีการคาดการณ์ว่าธุรกิจบริการโอทีทีมีแนวโน้มเติบโตมากโดยเฉพาะในสหภาพยุโรป (อียู) ซึ่งประชาชนเข้าถึงยูทูบมากถึง 91% และใช้เฟซบุ๊ก 98% ซึ่งแนวโน้มดังกล่าวได้สร้างความกังวลให้กับคณะกรรมาธิการยุโรปในเรื่องความเหมาะสมด้านเนื้อหา โดยเฉพาะเรื่องความรุนแรงและเนื้อหาที่สร้างความเกลียดชัง ทำให้ปีนี้สหภาพยุโรปจะมีการทบทวนแนวทางการกำกับดูแล Audio Visual Media Services ที่ครอบคลุมไปถึง Video Sharing Platform รวมถึงแพลตฟอร์มที่ให้ผู้ใช้สามารถสร้างและเผยแพร่เนื้อหาได้เอง เป็นการปรับปรุงแนวทางเพื่อให้เหมาะสมกับเทคโนโลยีและสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ได้ทันภายในสิ้นปี 2560

“จากการหารือครั้งนี้ ต่างมีความเห็นตรงกันว่า การกำกับดูแลโอทีที มีความจำเป็น และถึงเวลาที่หน่วยงานกำกับดูแลต้องออกกฎกติกาเพื่อให้โอทีที เป็นกิจการที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งในการหาจุดสมดุลของการกำกับดูแลโอทีทีให้เหมาะสมกับประเทศไทย”.

พ.อ.นที ศุกลรัตน์ รองประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ในประเภทบริการแพร่ภาพและเสียง Over The Top หรือโอทีที 18 พ.ค. 2560 02:00 ไทยรัฐ