วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ดึง 4 ฝ่ายร่วมพัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุไร้รอยต่อ

นพ.ชูชัย ศรชำนิ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่ากระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และ สปสช.ได้ลงนามร่วมกับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่นหรือ JAICA ซึ่งเป็นความร่วมมือ 5 ปีในการขับเคลื่อนการดูแลผู้สูงอายุอย่างไร้รอยต่อ เชิงวิชาการ เรียกว่า การดูแลระยะกึ่งเฉียบพลัน คือการดูแลผู้ป่วยจากโรงพยาบาลและกลับมารักษาต่อที่บ้าน โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการฟื้นฟูผู้ป่วยจากความเจ็บป่วย

ด้าน นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ รองปลัด สธ.กล่าวว่า การดูแลผู้ป่วยระยะกึ่งเฉียบพลันมีความสำคัญมาก โดยเฉพาะการที่ไทยกำลังจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และการมีผู้ป่วยโรคเรื้อรังเพิ่มขึ้น ที่มักทำให้เกิดความพิการซึ่งต้องการการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายหลังการรักษา จะทำให้ขาดโอกาสการดูแลอย่างต่อเนื่อง ขาดโอกาสฟื้นฟูสภาพร่างกายให้กลับมาใกล้เคียงเหมือนเดิม ความร่วมมือ 4 ฝ่ายครั้งนี้จะนำไปสู่การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยระยะกึ่งเฉียบพลันโดยการใช้ชุมชนเป็นฐาน

โดยมีนายชินทาโร นากามูระ หัวหน้าทีมสำรวจการวางแผนรายละเอียด กล่าวว่า ไทยมีความโดดเด่นด้านกลไกของท้องถิ่นและระบบจิตอาสาในรูปแบบอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)ในการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน เมื่อผนวกกับประสบการณ์ของประเทศญี่ปุ่นความร่วมมือครั้งนี้จะทำให้ทั้งไทยและญี่ปุ่นนำจุดเด่นไปปรับใช้กับบริบทของแต่ละประเทศได้.

นพ.ชูชัย ศรชำนิ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่ากระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และ สปสช.ได้ลงนามร่วมกับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น... 18 พ.ค. 2560 01:53 18 พ.ค. 2560 01:53 ไทยรัฐ