วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ยกระดับอาหารจานด่วน

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมช.พาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในได้คัดเลือกร้านอาหารหนูณิชย์...พาชิม ที่จำหน่ายอาหารจานด่วนในราคาไม่เกิน 35 บาท/จาน/ชาม มายกระดับมาตรฐานด้วยการกำหนดเกณฑ์ให้เป็นร้านอาหารที่อร่อย คุณภาพดี สะอาด ประหยัด และมอบดาวให้ ซึ่งล่าสุดได้คัดเลือกร้านหนูณิชย์จาก 2,000 ร้าน มาติดดาวได้แล้ว 387 ร้าน แบ่งเป็นกรุงเทพฯ 70 ร้าน และภูมิภาค 317 ร้าน

“เกณฑ์ของหนูณิชย์ติดดาว จะเพิ่มความเข้มข้นจากร้านหนูณิชย์ปกติคือ ต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คือ อร่อย คุณภาพดี สะอาด ประหยัด ในราคาไม่เกิน 35 บาท/จาน/ชาม และกรมจะนำร้านที่ได้รับการติดดาวมาใส่ลงในแอพพลิเคชั่นลายแทงของถูก เพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ โดยปีนี้เชื่อว่าจะมีร้านหนูณิชย์ที่ได้รับการติดดาวมากกว่า 500 ร้าน แต่คงไม่เน้นปริมาณ เพราะต้องการเน้นคุณภาพเป็นหลัก และอยากให้ประชาชนเข้าไปใช้บริการมากๆ”

อย่างไรก็ตาม หากร้านหนูณิชย์ติดดาวรายใด มีคุณภาพด้อยลง หรือประชาชนเข้าไปใช้บริการแล้วไม่ได้รับความพึงพอใจ คณะกรรมการที่คัดเลือกร้านหนูณิชย์ติดดาว อาจพิจารณาถอดดาวออกและให้ดำเนินการปรับปรุงใหม่เพื่อให้เข้าเกณฑ์ต่อไป ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว ร้านหนูณิชย์ติดดาว จะมีอายุคราวละ 2 ปี ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบันมีร้านเข้าร่วมโครงการ 12,200 ร้าน และร้านหนูณิชย์ในรูปแบบรถขายอาหารเคลื่อนที่ (ฟู้ดทรัก) อีก 19 คัน.

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมช.พาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในได้คัดเลือกร้านอาหารหนูณิชย์...พาชิม ที่จำหน่ายอาหารจานด่วนในราคาไม่เกิน 35 บาท/จาน/ชาม มายกระดับมาตรฐานด้วยการกำหนดเกณฑ์ให้เป็นร้านอาหารที่อร่อย 18 พ.ค. 2560 01:47 18 พ.ค. 2560 01:47 ไทยรัฐ