วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ข้าราชการร่วมพิธีเปิด 'หอบันทึกประวัติศาสตร์ เรือนจำอำเภอนางรอง'

ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอนางรอง ร่วมพิธีเปิด "หอบันทึกประวัติศาสตร์ (Hall of Fame) เรือนจำอำเภอนางรอง" แหล่งบันทึกประวัติศาสตร์ และพัฒนาการของเรือนจำ

เวลา 09.00 น. วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 นายกฤษณะ ทิพยจันทร์ ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอนางรอง จ.บุรีรัมย์ พร้อมผู้บัญชาการเรือนจำนางรองในอดีต และข้าราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีเปิด "หอบันทึกประวัติศาสตร์ (Hall of Fame) เรือนจำอำเภอนางรอง" เพื่อเป็นแหล่งบันทึกประวัติศาสตร์ที่สำคัญ และพัฒนาการของเรือนจำ เป็นการเชิดชูเกียรติ สร้างความภาคภูมิใจ ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้กรมราชทัณฑ์ดำเนินการ 5 ก้าวย่างแห่งการเปลี่ยนแปลงกรมราชทัณฑ์

ทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันปัญหายาเสพติด โทรศัพท์มือถือในเรือนจำ ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของอาคารสถานที่ ความมีวินัยของผู้ต้องขัง และการอบรมพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง ด้วยหลักสูตรสัคคสาสมาธิ ตลอดจนการสร้างการยอมรับจากสังคม ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เรือนจำ อ.นางรอง ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด.

ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอนางรอง ร่วมพิธีเปิด "หอบันทึกประวัติศาสตร์ (Hall of Fame) เรือนจำอำเภอนางรอง" แหล่งบันทึกประวัติศาสตร์ และพัฒนาการของเรือนจำ 17 พ.ค. 2560 20:57 ไทยรัฐ