วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พช.รวมใจจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ถวาย 'ในหลวง รัชกาลที่ 9'

กรมการพัฒนาชุมชน รวมใจจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ถวาย "ในหลวง รัชกาลที่ 9" เน้นใช้วัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมชวนประชาชนจิตอาสาทั่วประเทศ ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ดาวน์โหลดแบบ-วิธีการทำได้ที่เว็บไซต์ www.cdd.go.th

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย จัดกิจกรรม "โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย" ระหว่างวันที่ 16-19 พฤษภาคม 2560 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และแสดงออกถึงความรู้รักสามัคคีของคนในชาติ เน้นใช้วัสดุธรรมชาติในท้องถิ่นตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง

โดยวันนี้ (17 พ.ค.) นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นำคณะจิตอาสาเจ้าหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชนส่วนกลางประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพื่อน้อมถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยได้รับความร่วมมือจากวิทยากรครูต้นแบบจังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดนครปฐม ณ ห้องประชุม 3003 ชั้น 3 กรมการพัฒนาชุมชน

นายอภิชาติ กล่าวว่า ตามที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดกิจกรรม "โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน" เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และแสดงให้เห็นถึงความรู้รักสามัคคีของคนในชาติ รวมทั้งยังเป็นการให้ความรู้และฝึกทักษะในการทำดอกไม้จันทน์ เพื่อให้ประชาชนได้สามารถนำกลับไปต่อยอดสร้างอาชีพให้แก่คนในชุมชนและตัวเองได้อย่างยั่งยืน โดยทางสำนักพระราชวังมีความยินดีหากกระทรวงมหาดไทยจะร่วมขยายผลโครงการดังกล่าว กรมการพัฒนาชุมชนจึงได้จัดกิจกรรม "โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย" ในพื้นที่ส่วนกลางขึ้นระหว่างวันที่ 16-19 พฤษภาคม 2560

โดยจิตอาสาเจ้าหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชนส่วนกลางทุกคนมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะมีส่วนร่วมและเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงความจงรักภักดีและแสดงความอาลัย จึงได้ร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพื่อน้อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กอปรกับได้รับความร่วมมืออย่างดีจากวิทยากรครูต้นแบบจังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดนครปฐม ซึ่งได้รับการฝึกสอนตาม “โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน” ณ อาคารรับรองพระราชวังดุสิต อาคาร 606 สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า และบริเวณลานพระราชวังดุสิต มาร่วมเป็นผู้ฝึกสอนให้เจ้าหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชนถึงหน่วยงาน จึงถือเป็นโอกาสดีที่ทุกหน่วยงานส่วนกลางของกรมฯ จะได้รับการฝึกอาชีพทำดอกไม้จันทน์ รวมทั้งได้ร่วมแรงร่วมใจกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อเตรียมไว้แจกจ่ายให้กับประชาชนที่มาร่วมถวายความอาลัยในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

นายอภิชาติ กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้ทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ ออกแบบและจัดทำดอกไม้จันทน์ โดยมีต้นแบบเป็นดอกไม้ประจำจังหวัด อาทิ ดอกเสลา ดอกไม้ประจำจังหวัดนครสวรรค์ ดอกกันเกรา ดอกไม้ประจำจังหวัดนครพนม ดอกทองกวาว ดอกไม้ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ดอกกาหลง ดอกไม้ประจำจังหวัดสตูล เป็นต้น โดยวัสดุที่นำมาทำดอกไม้จันทน์ จะเป็นวัสดุธรรมชาติที่มีในพื้นที่ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อาทิ เปลือกข้าวโพด ผักตบชวา ใบตองแห้ง ใบยางพารา กระดาษสา ซึ่งในส่วนของกรมการพัฒนาชุมชนได้ร่วมขยายผลโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน โดยให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดและอำเภอในพื้นที่ จัดส่งผู้มีความชำนาญ

เข้ารับการฝึกสอนการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทานที่อาคารรับรองพระราชวังดุสิต อาคาร 606 สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า โดยเรียนรู้การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทานทั้งหมด 7 แบบ ได้แก่ ดอกดารารัตน์, ดอกกุหลาบ, ดอกพุดตาน, ดอกกล้วยไม้, ดอกลิลลี่, ดอกชบาทิพย์ และดอกชบาหนู แล้วนำไปสานต่อที่จังหวัด ซึ่งในแต่ละจังหวัดได้ขยายผลโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทานจังหวัด ทั้ง 76 จังหวัด โดยจะได้จัดทำดอกไม้จันทน์อย่างน้อย 50% ของคนในจังหวัด

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน จิตอาสา นักเรียนนักศึกษาในพื้นที่ ร่วมเป็นจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน เพื่อใช้ในงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ทั้งในส่วนภูมิภาคและกรุงเทพมหานคร เพื่อแสดงความจงรักภักดีและร่วมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยสามารถดาวน์โหลดแบบและวิธีการจัดทำได้ที่เว็บไซต์กรมการพัฒนาชุมชน www.cdd.go.th

พช.รวมใจจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ถวาย "ในหลวง รัชกาลที่ 9" เน้นใช้วัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมชวนประชาชนจิตอาสาทั่วประเทศ ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ดาวน์โหลดแบบ-วิธีการทำได้ที่เว็บไซต์ www.cdd.go 17 พ.ค. 2560 19:33 17 พ.ค. 2560 20:59 ไทยรัฐ