วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กสทช. เดินหน้านำ TOR โครงการ USO ในพื้นที่ชายขอบ 3,920 หมู่บ้าน

สำนักงาน กสทช. เดินหน้านำ TOR โครงการ USO เพื่อให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในเขตหมู่บ้านที่อยู่ในพื้นที่ชายขอบ 3,920 หมู่บ้าน ขึ้นเว็บไซต์เพื่อรับฟังความคิดเห็น ก่อนนำไปประกวดราคา...

เมื่อวันที่ 17 พ.ค.2560 นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า สำนักงาน กสทช. เดินหน้านำขอบเขตการดำเนินงาน หรือ TOR โครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ 3,920 หมู่บ้าน ขึ้น เว็บไซต์สำนักงาน กสทช. เพื่อรับฟังความคิดเห็นเป็นระยะเวลา 10 วัน ตั้งแต่วันที่ 19 - 28 พ.ค. 2560 และจะมีการออกประกวดราคาในเดือน มิ.ย. 2560 คาดว่าหากสามารถลงนามในสัญญาได้ในช่วงต้นเดือน ส.ค. 2560 จะสามารถเปิดให้บริการได้ตั้งแต่เดือน ธ.ค. 2560 ไม่น้อยกว่า 50 หมู่บ้านทั่วประเทศ และจะให้บริการครบทั้ง 3,920 หมู่บ้าน ภายในเดือน ก.ค. 2561

โครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบนี้ เป็นโครงการที่จะขยายการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงด้วยโครงสร้างพื้นฐานแบบมีสาย (Fiber Optic) เพื่อรองรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล โดย 3,920 หมู่บ้านนี้ เป็นหมู่บ้านที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลมาก หรือที่เรียกว่า Zone C+ และอยู่นอกเหนือขอบเขตการดำเนินงานของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ภายใต้โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

“สำนักงาน กสทช. เดินหน้าโครงการนี้อย่างเต็มที่ เมื่อรวมกับหมู่บ้านที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงดีอีแล้วจะทำให้ประเทศไทยมีโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงครอบคลุมทุกหมู่บ้านทั่วประเทศ” นายฐากร กล่าว.

สำนักงาน กสทช. เดินหน้านำ TOR โครงการ USO เพื่อให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในเขตหมู่บ้านที่อยู่ในพื้นที่ชายขอบ 3,920 หมู่บ้าน ขึ้นเว็บไซต์เพื่อรับฟังความคิดเห็น ก่อนนำไปประกวดราคา... 17 พ.ค. 2560 17:49 17 พ.ค. 2560 21:16 ไทยรัฐ