วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พาณิชย์ เร่งพิจารณาเปิดด่านสะเดา-บูกิตกายูฮิตัมตลอด 24 ชั่วโมง

กระทรวงพาณิชย์ เร่งจัดประชุมพิจารณาเปิดด่านสะเดา-บูกิตกายูฮิตัมตลอด 24 ชั่วโมง หวังแก้ปัญหาความแออัดของการขนส่งสินค้า และเพิ่มความสะดวกในการขยายการท่องเที่ยวระหว่างการค้า 2 ประเทศ

วันที่ 17 พ.ค. 60 นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์จะเร่งจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการค้าชายแดนและการลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาความแออัดของรถบรรทุกสินค้าบริเวณหน้าด่านสะเดา ส่งผลให้ประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจรได้รับผลกระทบ รวมทั้งผู้ประกอบการเสียค่าใช้จ่ายด้านการขนส่งเพิ่มขึ้น

โดยจะพิจารณาข้อเสนอของมาเลเซีย ที่เสนอให้เปิดด่าน 24 ชั่วโมง หลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้นำร่องขยายเวลาปิดด่านออกไปฝั่งละ 1 ชั่วโมงมาแล้ว โดยฝั่งไทยปิดเที่ยงคืน จากเดิม 5 ทุ่ม และมาเลเซียปิดตี 1 จากเดิมเที่ยงคืน เพื่อแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นไปแล้ว

“มีข้อเสนอจากมาเลเซีย ให้เปิดด่านศุลกากรสะเดา กับด่านศุลกากรบูกิตกายูฮิตัม ตลอด 24 ชั่วโมง ขณะนี้อยู่ระหว่างเจรจาของทั้ง 2 ฝ่าย ซึ่งกระทรวงฯ จะพิจารณาผลดีผลเสียทั้งด้านการขยายการค้าและท่องเที่ยวว่าเป็นอย่างไร โดยนำเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการฯ มีหน่วยงานที่เกี่ยวร่วมกันพิจารณา รวมทั้งจะรับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชน ที่กำลังศึกษาความเหมาะสมการขยายเวลาเปิดด่านสะเดาและปาดังเบซาร์ 24 ชั่วโมง ว่าจะส่งผลด้านการค้า การท่องเที่ยว ความมั่นคงปลอดภัยของประชาชนอย่างไรด้วย”

สำหรับการขนส่งสินค้าทางด่านปาดังเบซาร์ เป็นการขนส่งทางราง โดยแต่ละปีขนส่งสินค้ากว่า 120,000 ตู้ ส่วนการขนส่งทางรถยนต์จะผ่านด่านสะเดา มีรถบรรทุกสินค้าจากไทยไปมาเลเซียเกือบ 200,000 คันต่อปี และด่านศุลกากรสะเดาได้ก่อสร้างขยายพื้นที่หน้าด่านเสร็จแล้ว อยู่ระหว่างการเตรียมเปิดใช้งาน ส่วนการก่อสร้างด่านศุลกากรแห่งใหม่ ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับพื้นที่และก่อสร้างตามแผนงาน จะแล้วเสร็จในปี 62

ส่วนมาเลเซีย มีความแออัดของรถบรรทุกสินค้าบริเวณหน้าด่าน เพราะช่องทางเข้าสู่ด่านศุลกากรบูกิตกายูฮิตัมมีช่องทางน้อย เกิดสภาพคอขวดในการเข้าสู่มาเลเซีย และส่งผลกระทบต่อเนื่องมาถึงรถบรรทุกสินค้าในด่านสะเดา ซึ่งสินค้าที่ไม่เน่าเสีย ไม่มีปัญหา เพราะรอเวลาไปส่งสินค้าตามที่นัดหมายได้ แต่สินค้าเน่าเสียจะมีปัญหา

อีกทั้งด่านศุลกากรบูกิตกายูฮิตัม ยังอยู่ระหว่างก่อสร้างเพื่อขยายพื้นที่ ทำให้ขาดการจัดระเบียบการจราจรที่ดี หน้าด่านการจราจรแออัด ส่งผลถึงรถบรรทุกสินค้าจากไทยติดขัด แต่หากเปิดด่าน 24 ชั่วโมง จะแก้ไขปัญหาได้เป็นส่วนใหญ่

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันการค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย ค้าขายผ่านด่านสำคัญ คือ ด่านสะเดา และด่านปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา มีมูลค่าการค้าระหว่างกัน 98% โดยสินค้าส่งออกสำคัญของไทย ได้แก่ ยางพารา เครื่องคอมพิวเตอร์ ไม้แปรรูป สินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร รถยนต์ ส่วนสินค้านำเข้าสำคัญ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ สื่อบันทึกข้อมูลภาพเสียง เทปแม่เหล็กจานแม่เหล็กสำหรับคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ เครื่องจักรที่ใช้ในอุตสาหกรรม เป็นต้น.

กระทรวงพาณิชย์ เร่งจัดประชุมพิจารณาเปิดด่านสะเดา-บูกิตกายูฮิตัมตลอด 24 ชั่วโมง หวังแก้ปัญหาความแออัดของการขนส่งสินค้า และเพิ่มความสะดวกในการขยายการท่องเที่ยวระหว่างการค้า 2 ประเทศ 17 พ.ค. 2560 16:06 ไทยรัฐ