วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กรธ.เปิดผลรับฟังความเห็นเลือก ส.ว. ดันชงจับสลากเลือก ส.ว.ป้องกันฮั้ว

กรธ.จัดสัมมนารับฟังความเห็นร่าง พ.ร.บ..ประกอบ รธน. ที่มา ส.ว. พร้อมเปิดผลรับฟังดันเสนอจับสลากเลือกป้องกันฮั้ว

เมื่อวันที่ 17 พ.ค.60 ที่รัฐสภา คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ(กรธ.) จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการได้มาซึ่ง ส.ว.โดยเนื้อหาของเวทีสัมมนาในครั้งนี้ เป็นการนำเสนอข้อมูลเบื้องต้นภายหลัง กรธ.ได้ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นประชาชนตามภูมิภาค

โดย นายมนุชญ์ วัฒนโกเมร สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) ในฐานะอนุกรรมการพิจารณาศึกษาหลักการร่าง พ.ร.บ.ฯ กล่าวว่า ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 มาตรา 107 กำหนดให้การเลือก ส.ว.ดำเนินการผ่านการเลือกกันเอง ของผู้สมัครตามแต่ละกลุ่มสาขาวิชาชีพ แต่ในหลายเวทีที่ไปรับฟังความคิดเห็นมีการเสนอว่า ควรมีกลไกที่ป้องกันไม่ให้เกิดการฮั้วกันเอง พร้อมกับได้เสนอข้อเป็นพิจารณาว่าควรตัดสัดส่วนผู้สมัคร ส.ว.ในกลุ่มสตรีออกไปหรือไม่ เนื่องจากบางเวทีได้สะท้อนว่าการกำหนดให้มีกลุ่มสตรีเป็นการเฉพาะ จะทำให้ถูกมองว่าสตรีไม่มีความสามารถพอหรือไม่อย่างไรก็ตาม การเลือก ส.ว.ในครั้งนี้จะไม่เปิดเวทีปราศรัยให้กับผู้สมัคร หรือติดแผ่นป้ายตามพื้นที่สาธารณะ เพราะประชาชนไม่ได้เป็นคนเลือก ส.ว.เหมือนกับการเลือก ส.ส.ดังนั้นอาจจะเป็นการกำหนดให้ผู้สมัครทำการแนะนำกันเองในกลุ่มผู้สมัครเท่านั้น

ด้าน นายอนุมงคล ศิริเวทิน อนุกรรมการฯ กล่าวว่า ในบางเวทีที่ไปรับฟังความคิดเห็นมีการเสนอมาว่าควรให้เลือก ส.ว.ด้วยการจับสลากไปเลยเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการฮั้ว เนื่องจากมองว่าก่อนที่จะมาถึงขั้นตอนสุดท้ายที่จะเลือกให้ใครเป็น ส.ว.นั้น ต้องผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม พร้อมกับกระบวนการคัดเลือกตั้งแต่ระดับอำเภอและจังหวัดมาแล้ว ดังนั้นหากมาจับสลากให้ใครเป็น ส.ว.ในขั้นตอนสุดท้ายก็ไม่น่าจะเป็นปัญหา แต่ก็มีบางเวทีที่เห็นว่าควรให้ ส.ว.มาจากการเลือกกันเองไว้ตามเดิม เพราะ ส.ว.เป็นผู้ที่เข้ามาทำหน้าที่ด้านนิติบัญญัติจึงควรเป็นบุคคลที่ได้มาซึ่งตำแหน่งอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี ไม่ใช่การจับสลาก ขณะเดียวกันการเลือก ส.ว.ในครั้งนี้จะจัดทำบัญชีรายชื่อสำรองไว้ด้วย โดยหาก ส.ว.ที่มาจากกลุ่มใดพ้นจากตำแหน่ง จะเป็นผลให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกไว้ในบัญชีสำรองลำดับแรกของกลุ่มนั้น เข้ามาดำรงตำแหน่งต่อทันที

กรธ.จัดสัมมนารับฟังความเห็นร่าง พ.ร.บ..ประกอบ รธน. ที่มา ส.ว. พร้อมเปิดผลรับฟังดันเสนอจับสลากเลือกป้องกันฮั้ว 17 พ.ค. 2560 15:54 17 พ.ค. 2560 20:34 ไทยรัฐ