วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'วิษณุ' ย้ำ คตง.เก่าสรรหาอีกไม่ได้ แจงลูกนั่งที่ปรึกษาเหตุ 'ปี๊ด' ดึง

"วิษณุ" แจงกระบวนการสรรหา คตง.ชุดใหม่เริ่มทันที ชี้ชัดสมัครใหม่อีกรอบไม่ได้ แจง "บวรศักดิ์" เป็นคนดึง "ลูกชาย" นั่งที่ปรึกษาปฏิรูป ก.ม. ไม่ขัดลาออกได้ ถ้าไม่เหมาะสม

เมื่อวันที่ 17 พ.ค.60 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีการปรับปรุงคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ที่ 23/2560 เกี่ยวกับการสรรหาคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน(คตง.) ว่า ปัญหาเรื่องนี้คือความไม่ชัดเจนเกี่ยวกับกรรมการสรรหา คตง. ที่ประกอบด้วยประธานศาลฎีกา ประธานศาลปกครองสูงสุด ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์กรอิสระ ทำให้เกิดความเข้าใจว่าองค์กรอิสระทุกองค์กรสามารถส่งตัวแทนเข้ามาได้ แต่ข้อความนี้ลอกมาจากรัฐธรรมนูญ ซึ่งเขียนไว้ชัดว่า ถ้าสรรหาองค์กรใด องค์กรนั้นส่งผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมสรรหาไม่ได้ กรณีนี้ คตง.ส่งมาไม่ได้ คำสั่งที่จะปรับปรุงให้ชัดเจน รวมถึงกำหนดให้เริ่มหากรรมการสรรหาใหม่ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่คำสั่งที่จะปรับปรุงใหม่ออก ถ้าจำเป็นสามารถขยายเวลาในส่วนนี้ด้วย ส่วนระยะเวลาการสรรหา คตง.นั้น กำลังดูว่าจะใช้เวลา 60 หรือ 90 วัน ซึ่งไม่ต่างกันมาก เพราะถึงอย่างไรก็จะได้ คตง.ชุดใหม่ก่อนวันที่กรรมการชุดปัจจุบันหมดวาระช่วงปลายเดือน ก.ย.

รวมทั้งทำให้มีความชัดเจนว่ากระบวนการสรรหาเริ่มตอนนี้ ไม่ใช่ให้ไปสรรหาหลังจาก คตง.ชุดนี้ครบวาระ และ คตง.ชุดใหม่จะเป็นคนสรรหาผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.) ต่อไป ถ้ายังหาไม่ได้ ในคำสั่งที่ 23/2560 ก็ได้พูดไว้แล้วว่า ให้ผู้ว่าฯ สตง.หมดวาระพร้อม คตง.ช่วงปลายเดือน ก.ย.ต่อจากนั้น จะตั้งใครเป็นผู้รักษาการเป็นอำนาจหัวหน้า คสช. แต่ถึงอย่างไรเขาก็มีรองผู้ว่าฯ สตง.อยู่ สรุปคือจะไม่เกิดช่องว่างและไม่ต้องออกคำสั่งใหม่

เมื่อถามว่า ในคำสั่งเขียนไว้ชัดเจนแล้วหรือไม่ว่า คตง.ชุดเดิมจะกลับเข้ารับการสรรหาใหม่ไม่ได้ นายวิษณุ กล่าวว่า มันชัดเจนว่าไม่ได้ ไม่ต้องเขียนอะไรเพิ่มเพราะมันอยู่ในคำสั่งเก่า มีข้อห้ามในรัฐธรรมนูญว่าผู้ที่เคยดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระจะมาสมัครในองค์กรอิสระอีกไม่ได้ ถ้าครั้งนี้เขียนให้ทำได้ก็จะมีคนแย้งว่าขัดรัฐธรรมนูญ

นอกจากนี้ นายวิษณุ ยังกล่าวถึงคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 123/2560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อกำกับการปฏิรูปกฎหมาย ที่มีชื่อ นายวิชญะ เครืองาม บุตรชาย เป็นกรรมการว่า นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ ในฐานะประธานคณะกรรมการชุดดังกล่าว เป็นผู้ไปเลือกกรรมการที่ปรึกษา ส่วนจะกลายเป็นข้อครหาหรือไม่ที่นำบุตรชายมาเป็นกรรมการด้วยนั้น คณะกรรมการชุดนี้ทำหน้าที่ที่ปรึกษากฎหมาย ไม่ได้ทำเรื่องปรองดองหรือเรื่องความลับอะไร และคงไม่ได้ทำอะไรเท่าไร หากไม่เหมาะสมก็ลาออกได้ ไม่เป็นอะไร อย่างไรก็ตามเรื่องนี้บุตรชายของตนไม่ได้มาปรึกษาเรื่องนี้ แต่นายบวรศักดิ์เป็นคนปรึกษา

"วิษณุ" แจงกระบวนการสรรหา คตง.ชุดใหม่เริ่มทันที ชี้ชัดสมัครใหม่อีกรอบไม่ได้ แจง "บวรศักดิ์" เป็นคนดึง "ลูกชาย" นั่งที่ปรึกษาปฏิรูป ก.ม. ไม่ขัดลาออกได้ ถ้าไม่เหมาะสม 17 พ.ค. 2560 15:38 ไทยรัฐ