วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

อพท.ชวนเที่ยวงาน 'มหกรรมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นนานาชาติ'

อพท.ชวนเที่ยวงาน "มหกรรมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นนานาชาติ" ในบรรยากาศสุดขลังข่วงเมืองน่าน พร้อมชมการแสดงชุดพิเศษจากประเทศเพื่อนบ้านลุ่มน้ำโขง

พ.อ.ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท ผอ.องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์กรมหาชน) หรือ อพท. เปิดเผยว่า อพท.เตรียมจัดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นนานาชาติ หรือ International Folk Culture Festival, Nan Thailand 2017 ในวันเสาร์ที่ 1 ก.ค. 2560 ที่ข่วงเมืองน่าน หน้าวัดภูมินทร์ จ.น่าน ซึ่งถือเป็นงานด้านศิลปวัฒนธรรมระดับนานาชาติครั้งแรกของ จ.น่าน

ทั้งนี้ เห็นว่าเมืองเก่าน่านเป็นเมืองที่มีศักยภาพสูงด้านศิลปวัฒนธรรม จึงมอบหมายให้สำนักงานพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน ดำเนินโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน ให้เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อเตรียมความพร้อมให้พื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนด้านประชาสังคมและวัฒนธรรม จะมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวัฒนธรรมร่วมกับประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก เพื่อให้เกิดการไหลเวียนทางวัฒนธรรมในรูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

พ.อ.ดร.นาฬิกอติภัค กล่าวว่า ภายในงานจะมีการแสดงจากผู้แทนของ 5 ประเทศลุ่มแม่น้ำโขง ได้แก่ จีน เวียดนาม เมียนมา กัมพูชา และ ลาว แต่ละประเทศ จะนำการแสดงที่เป็นศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของแต่ละชาติมาแสดง ส่วนประเทศไทย ได้เตรียมการแสดงชุดพิเศษ คือ การตีกลองปูจา ประกอบการฟ้อนรำ อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นเมืองน่าน ร่วมนำเสนอ รวมถึงจะมีการจัดนิทรรศการด้านศิลปวัฒนธรรม และออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นอีกด้วย

"ภายในงาน คณะศิลปินนักแสดง และวิทยากรจากลุ่มแม่น้ำโขง ทั้ง 5 ประเทศ จะเข้าร่วมงานสัมนาวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น รวมทั้งเข้าร่วมทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นกับชุมชนในพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน อพท. ขอเชิญชวนร่วมเป็นส่วนสำคัญของการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมท้องถิ่นระดับนานาชาติในครั้งนี้" ผู้อำนวยการ อพท.กล่าว

อพท.ชวนเที่ยวงาน "มหกรรมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นนานาชาติ" ในบรรยากาศสุดขลังข่วงเมืองน่าน พร้อมชมการแสดงชุดพิเศษจากประเทศเพื่อนบ้านลุ่มน้ำโขง 17 พ.ค. 2560 14:20 ไทยรัฐ