วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ขรก.ท้องถิ่นแม่ฮ่องสอนร้องผู้ตรวจการแผ่นดิน หลังมีมติเพิกถอนไม่ชอบธรรม

กลุ่มข้าราชการท้องถิ่นแม่ฮ่องสอน เดินทางมายื่นขอให้ตรวจสอบ ตามที่มีมติให้ยกเลิกบัญชีการสอบแข่งขันพนักงานส่วนตำบล โดย อบต.ในจังหวัดทั้ง 8 ตำบล เมื่อปี 2558 ยืนยันเข้าสอบด้วยความสุจริต ถูกต้องตามระเบียบ...


เมื่อวันที่ 17 พ.ค. 2560 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กลุ่มข้าราชการท้องถิ่นแม่ฮ่องสอน ได้เดินทางมาขอให้ตรวจสอบที่มีมติเพิกถอนบัญชีสอบพนักงานส่วนตำบลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ถึงกรณีที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล มีมติให้ยกเลิกบัญชีการสอบแข่งขันพนักงานส่วนตำบล ซึ่งจัดสอบโดยองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวนทั้ง 8 แห่ง เมื่อปี 2558 ประกอบด้วย อบต.หมอกจำแป่, อบต.แม่ตะควน, อบต.แม่กิ๊, อบต.ห้วยโป่ง, อบต.แม่อูคอ, อบต.บ้านกาศ, อบต.แม่โถ และ อบต.ขุนแม่ลาน้อย

โดยทางมติของคณะกรรมการสอบสวนกลางพนักงานส่วนตำบล อ้างเหตุผลถึงขั้นตอนการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ และการคัดเลือกข้อสอบ ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งทำให้ส่งผลกระทบต่อข้าราชการส่วนท้องถิ่น จำนวน 151 คน ที่ได้บรรจุแต่งตั้ง และขอรับรองบัญชีมาใช้เพื่อการเลื่อนระดับและตำแหน่ง ไปก่อนหน้าที่จะมีมติดังกล่าว

กลุ่มข้าราชการท้องถิ่นแม่ฮ่องสอนที่เป็นผู้เข้าสอบ กล่าวว่า ได้เข้าสอบด้วยความสุจริต เป็นไปด้วยความถูกต้องตามกฎระเบียบ ซึ่งมติดังกล่าวไม่เป็นธรรมกับผู้เข้าสอบ ส่งผลให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่น จำนวน 56 คน ซึ่งได้รับการบรรจุแต่งตั้งตามบัญชี อาจพ้นจากความเป็นข้าราชการ และอีก 95 คน อาจต้องกลับสู่สภาพเดิม.

กลุ่มข้าราชการท้องถิ่นแม่ฮ่องสอน เดินทางมายื่นขอให้ตรวจสอบ ตามที่มีมติให้ยกเลิกบัญชีการสอบแข่งขันพนักงานส่วนตำบล โดย อบต.ในจังหวัดทั้ง 8 ตำบล เมื่อปี 2558 ยืนยันเข้าสอบด้วยความสุจริต ถูกต้องตามระเบียบ... 17 พ.ค. 2560 14:15 ไทยรัฐ