วันอังคารที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พร้อมแล้ว! งานมหานครผลไม้ 2017 ที่ จ.จันทบุรี 3–11 มิ.ย.นี้

เมืองจันท์ เตรียมจัดงาน "มหานครผลไม้" FRUITPITAL FAIR 2017 ระหว่าง 3–11 มิ.ย.นี้ หวังยกระดับผลไม้คุณภาพ และสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค โดยมุ่งสร้างรายได้เกษตรกร สู่ FRUITPITAL EXPO ในอนาคต...

เมื่อวันที่ 17 พ.ค. 60 ที่องค์การบริหารส่วน จ.จันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผวจ.จันทบุรี พร้อมด้วย นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ รอง ผวจ.จันทบุรี นายเจิมศักดิ์ ภูติรัตน์ ประธานหอการค้า จ.จันทบุรี น.ส.ปวีณา จริยฐิติพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วน จ.จันทบุรี และนายธีระ วงศ์เจริญ ประธานสภาเกษตรกร จ.จันทบุรี ได้ร่วมแถลงข่าว การจัดงาน "มหานครผลไม้ FRUITPITAL FAIR 2017" ที่กำหนดจัดงานในระหว่างวันที่ 3-11 มิ.ย. 60 ณ ลานขนถ่ายสินค้า องค์การบริหารส่วน จ.จันทบุรี ริมถนนสุขุมวิท อ.เมืองจันทบุรี

โดยงานมหานครผลไม้ FRUITPITAL FAIR 2017 ทุกภาคส่วนใน จ.จันทบุรี บูรณาการเตรียมพร้อม รองรับการจัดงานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงเทศกาลผลไม้ ประจำปี 2560 สร้างการรับรู้ความเป็นมหานครผลไม้ของภาคตะวันออก (จันทบุรี ระยอง และตราด) หรือศูนย์กลางผลไม้เมืองร้อนของประเทศ ส่งเสริมให้มีการใช้นวัตกรรม ทั้งด้านการผลิตและการตลาด และเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดผลไม้ ตลอด Value Chain ภายในงานมีกิจกรรมหลากหลาย อาทิ การประกวดผลไม้, การจำหน่ายผลไม้อินทรีย์ปลอดภัย การแสดงประวัติผลไม้หายาก มหกรรมสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ของดีเมืองจันท์ และการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ รัชกาลที่ 9 นิทรรศการนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร การจำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภค โดยแบ่งพื้นที่การจัดงาน เป็นโดมปรับอากาศ เป็น 5 ส่วน ประกอบด้วย

โซน A : Fruit Shopping ร้านค้าจำหน่ายผลไม้แปรรูปในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก และเครือข่าย OTOP ระหว่างภูมิภาค / โซน B : Fruit Farming ร้านจำหน่ายผลไม้สด (ปลอดภัยและอินทรีย์) พื้นที่นั่งรับประทานผลไม้ การประกวดผลไม้และแข่งขันทางการเกษตร / โซน C : Fruit Learning ส่วนจัดแสดงเทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการเกษตร นิทรรศการแสดงสายพันธุ์ทุเรียนและมังคุดมากกว่า 30 สายพันธุ์ การค้าผลผลิตทางการเกษตร การอบรมสัมนา การจับคู่ทางธุรกิจ /โซน D : Fruit Loving นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “ปลูกดี กินดี ใต้ร่มพระบารมี” และ โซน E : Fruit Playing การจำหน่ายอุปกรณ์การเกษตร เครื่องมือทางการเกษตร ร้านค้า สินค้าอุปโภค บริโภค นอกจากนี้ ยังมีการประชาสัมพันธ์เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติของ จ.จันทบุรี สวนผลไม้ที่เปิดให้เที่ยวชมสวนในช่วงเทศกาล, การจำหน่ายอัญมณีและเครื่องประดับที่ศูนย์อัญมณีเครื่องประดับ จ.จันทบุรี โดยคาดหวังว่าการจัดกิจกรรมต่างๆ ในงาน จะส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการกระตุ้น และสร้างองค์ความรู้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และการสร้างกลไกทางการตลาด ไม่ให้เกษตรกรถูกเอารัดเอาเปรียบ

นายวิทูรัช ศรีนาม ผวจ.จันทบุรี เปิดเผยว่า งานมหานครผลไม้ FRUITPITAL FAIR 2017 ในครั้งนี้ เป็นการจัดงานที่ยิ่งใหญ่กว่าที่เคยจัดมาในทุกๆ ปี พร้อมทั้งขยายพื้นที่จัดงานเป็นโดมปรับอากาศกว่า 7,200 ตารางเมตร เพื่อรองรับผู้ที่มาเที่ยวชมงาน ซึ่งคาดว่าจะมีมากกว่า 5 แสนคน ซึ่งทั้งหมดยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของจันทบุรี ในเรื่องความเป็นศูนย์กลางผลไม้ของประเทศ แต่อย่างไรก็ตาม จุดสำคัญยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพช่องทางการจำหน่ายผลไม้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ยกระดับตลาดและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลไม้สดและแปรรูป เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้ที่เหมาะสมจากการผลิตผลไม้ที่มีคุณภาพ ยกระดับการจัดงานมุ่งสู่ FRUITPITAL EXPO ในอนาคต จ.จันทบุรี จึงขอเชิญชวนประชาชน นักท่องเที่ยว ร่วมงาน มหานครผลไม้ FRUITPITAL FAIR 2017 ระหว่างวันที่ 3–11 มิ.ย. 60 ณ ศูนย์ราชการองค์การบริหารส่วน จ.จันทบุรี ริมถนนสุขุมวิท อ.เมืองจันทบุรี.เมืองจันท์ เตรียมจัดงาน "มหานครผลไม้" FRUITPITAL FAIR 2017 ระหว่าง 3–11 มิ.ย.นี้ หวังยกระดับผลไม้คุณภาพ และสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค โดยมุ่งสร้างรายได้เกษตรกร สู่ FRUITPITAL EXPO ในอนาคต... 17 พ.ค. 2560 12:35 ไทยรัฐ