วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'รสนา' กังขา ครม.ส่ง อสส.ยื่นศาลฯ ปม ปตท.อมท่อก๊าซ

"รสนา" ข้องใจ ครม.ส่ง อสส.ยื่นศาลปกครองสูงสุด ปม ปตท.อมท่อก๊าซอีกรอบ ทั้งที่ใช้อำนาจบริหารจัดการได้ ถามจี้ใจดำหรือจงใจถ่วงเวลา เพราะการบังคับคดีศาลปกครอง อิงกฎหมายแพ่ง กำหนดอายุความ 10 ปี จะถึงเวลา 14 ธ.ค. 60 นี้

เมื่อวันที่ 17 พ.ค. 60 น.ส.รสนา โตสิตระกูล อดีต สปช. ในฐานะตัวแทนมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ที่เรียกร้องให้ สตง.ตรวจสอบการคืนท่อก๊าซของบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) จนนำไปสู่การที่ คตง.มีมติให้ ครม.ดำเนินการให้ ปตท.คืนท่อก๊าซที่ยังขาดอยู่อีก 3.2 หมื่นล้านให้กระทรวงการคลัง ตั้งข้อสงสัยถึงมติ ครม.ที่ไม่ดำเนินการตามมติ คตง. แต่ให้อัยการสูงสุดส่งเรื่องให้ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยอีกครั้งหนึ่งว่า อาจเป็นความพยายามที่จะถ่วงเวลาเพื่อให้หมดอายุความในการบังคับคดีหรือไม่ เพราะการจะนำคดีท่อก๊าซกลับไปให้ศาลพิจารณาใหม่นั้น น่าจะไม่มีประเด็นที่ศาลจะรับคำร้องมาพิจารณา เพราะในคำพิพากษาที่ ฟ35/2550 นั้น มีคำสั่งที่ชัดเจนอยู่แล้วให้แบ่งแยกทรัพย์สินที่ได้มาโดยอำนาจมหาชน ตลอดจนสิทธิและอำนาจมหาชนที่ต้องแบ่งแยกออกจากสิทธิและอำนาจของเอกชน ซึ่งในมติ ครม. เมื่อ 18 ธ.ค. 2550 ก็ได้กำหนดแนวทางในการปฏิบัติไว้แล้ว เมื่อการแบ่งแยกทรัพย์สินที่ผ่านมาไม่เป็นไปตามมติ ครม. ก็เป็นหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีปัจจุบันที่ต้องใช้หลักการบริหารแก้ปัญหา ซึ่งศาลปกครองสูงสุดได้รับรองไว้แล้วในคำสั่งที่ 800/2557 แต่ ครม.กลับไม่ดำเนินการ

"ทำให้เกิดข้อสงสัยว่ามีความพยายามที่จะถ่วงเวลาเพื่อให้เกิดเทคนิคัลฟาล์วหรือไม่ เพราะในการบังคับคดีของศาลปกครองจะอิงกับกฎหมายแพ่ง ซึ่งในกฎหมายแพ่งกำหนดการบังคับคดีว่ามีอายุความ 10 ปี หลังมีคำพิพากษา และในกรณีนี้จะครบ 10 ปีของคำพิพากษาในวันที่ 14 ธันวาคม 2560 จึงต้องถามว่าการประวิงเวลาเอาคดีไปขึ้นศาลปกครองอีกครั้งโดยไม่จำเป็นเช่นนี้ รัฐบาลตั้งใจจะปล่อยคดีนี้ให้หมดอายุความเป็นเทคนิคัลฟาล์วใช่หรือไม่" น.ส.รสนา กล่าว

"รสนา" ข้องใจ ครม.ส่ง อสส.ยื่นศาลปกครองสูงสุด ปม ปตท.อมท่อก๊าซอีกรอบ ทั้งที่ใช้อำนาจบริหารจัดการได้ ถามจี้ใจดำหรือจงใจถ่วงเวลา เพราะการบังคับคดีศาลปกครอง อิงกฎหมายแพ่ง กำหนดอายุความ 10 ปี จะถึงเวลา 14 ธ.ค. 60 นี้ 17 พ.ค. 2560 12:29 ไทยรัฐ