วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ลูกหนี้อย่าเพิ่งเศร้า แบงก์ชาติเปิดคลินิกช่วยเหลือ เริ่ม 1 มิ.ย.

คนเป็นหนี้อย่าเพิ่งเศร้า แบงก์ชาติจับมือสมาคมธนาคารไทย ช่วยเหลือลูกหนี้เงินกู้ไม่มีหลักประกันที่ค้างชำระมากกว่า 2 เดือน มีเจ้าหนี้หลายราย วงเงินไม่เกิน 2 ล้านเข้าสู่ระบบ ลดภาระการผ่อนชำระ เริ่ม 1 มิ.ย.นี้...

นายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า จากปัญหาหนี้ในภาคครัวเรือน มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นจนอาจจะกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชน และส่งผลกระทบต่อภาพรวมของเศรษฐกิจในระยะยาวนั้น

ทั้งนี้ ทางธนาคารแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย สมาคมธนาคารนานาชาติ และบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (SAM) ได้เห็นถึงความสำคัญในการวางโครงสร้างพื้นฐานในการแก้ปัญหาหนี้อย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ สำหรับลูกหนี้ที่มีเจ้าหนี้หลายราย ซึ่งอาจจะมีอุปสรรคในขั้นตอนการเจรจา ทำให้การแก้ปัญหาไม่เบ็ดเสร็จ และขาดประสิทธิภาพ

นายวิรไท กล่าวอีกว่า ธนาคารพาณิชย์รวม 16 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารเกียรตินาคิน ธนาคารซิตี้แบงก์ สาขากรุงเทพฯ ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ธนาคารทหารไทย ธนาคารทิสโก้ ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารธนชาต ธนาคารยูโอบี ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ธนาคารห่งประเทศจีน (ไทย) และธนาคารไอซีบีซี (ไทย) และ SAM

ทั้งนี้ ได้ร่วมกันจัดตั้งโครงการแก้ไขปัญหาหนี้ส่วนบุคคล ที่ไม่มีหลักประกัน หรือ คลินิกแก้หนี้ขึ้นเพื่อช่วยให้ลูกหนี้ที่สุจริต และมีความมุ่งมั่นที่จะแก้ปัญหาได้มีโอกาสแก้ปัญหาภาระหนี้สินที่มีกับเจ้าหนี้หลายรายอย่างครบวงจร และเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดย SAM จะทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางเพื่อทำหน้าที่แทนเจ้าหนี้ในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้อยู่ในระดับที่บริหารจัดการได้ตามศักยภาพจริง

สำหรับ โครงการนำร่องที่จะเริ่มต้นในวันที่ 1 มิ.ย. 60 นี้ ครอบคลุมเฉพาะสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกันของธนาคารไทย และสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ ที่มีเจ้าหนี้หลายราย ซึ่งมีสถานะเป็นหนี้เสีย (ค้างชำระมากกว่า 90 วัน) ก่อนวันที่ 1 พ.ค. 60 โดยลูกหนี้ที่เข้าร่วมโครงการจะต้องแสดงเจตนาที่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สร้างวินัยในการใช้จ่าย ทั้งนี้ จะมีการติดตามประเมินผลโครงการนี้เป็นระยะเพื่อปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

คนเป็นหนี้อย่าเพิ่งเศร้า แบงก์ชาติจับมือสมาคมธนาคารไทย ช่วยเหลือลูกหนี้เงินกู้ไม่มีหลักประกันที่ค้างชำระมากกว่า 2 เดือน มีเจ้าหนี้หลายราย วงเงินไม่เกิน 2 ล้านเข้าสู่ระบบ ลดภาระการผ่อนชำระ เริ่ม 1 มิ.ย.นี้... 17 พ.ค. 2560 11:52 ไทยรัฐ