วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ผักอินทรีย์หนองเม็ก

โดย สะ-เล-เต

แม้นโยบายเกษตรบ้านเราจะมีแนวทางการทำงานประสานกันระหว่างชาวบ้าน รัฐ เอกชน แต่ผลลัพธ์ที่ได้มักจะออกมาในแบบลูบหน้าปะจมูก ทำเพียงสนองนโยบายให้จบๆไป พอหมดโครงการทุกอย่างจบ

แต่สำหรับกลุ่มปลูกผักอินทรีย์บ้านหนองเม็ก จ.อำนาจเจริญ ต่างออกไป... คนที่นี่เขาใช้ใจคุยกัน ทำงานสอดประสานกันหมด ทั้งชาวบ้าน จังหวัด สภาเกษตรกรจังหวัดฯ โดยมีภาคเอกชนรับซื้อผลผลิตส่งห้าง และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนได้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของจังหวัด

จนปัจจุบันกลุ่มฯได้รับมาตรฐาน IFOAM, Organic Thailand กว่า 20 ชนิด อาทิ ผักสลัดบัตเตอร์เฮด คอส เรดโอ๊ค กรีนโอ๊ค สลัดแก้ว ปวยเล้ง มันเทศญี่ปุ่น มะระขี้นกญี่ปุ่น กวางตุ้ง คะน้าฮ่องกง มะเขือเทศญี่ปุ่น มะเขือเทศราชินี พริกขี้หนูสวน เมล่อน ฯลฯ ส่งผลให้สมาชิก 12 ครัวเรือน มีรายได้มั่นคง คุณภาพชีวิตดีขึ้น

จำปา สุวะไกร ประธาน กลุ่มผักอินทรีย์บ้านหนองเม็ก เล่าให้ฟังถึงที่มาของกลุ่มฯ เริ่มมาจากความตั้งใจที่จะพัฒนาให้ผักอินทรีย์บ้านหนองเม็ก เป็นสัญลักษณ์เมืองธรรมเกษตรของจังหวัด จึงร่วมกับทุกภาคส่วน ควบคุมมาตรฐานแปลงผลิต ให้ได้การรับรองตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ระดับสากล เพื่อให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจ ได้ผักที่สดสะอาดปลอดภัย มีคุณค่าทางโภชนาการอย่างสมบูรณ์

“พื้นที่รวม 100 ไร่ มีโรงเรือนปลูกขนาด 6×30 เมตร 60 โรง มีโรงเพาะกล้า โรงคัดบรรจุผัก แต่ละโรงเรือนลงทุน 5,000 บาท หลังหักต้นทุนเหลือกำไร 8,000 บาท เก็บผลผลิตได้ปีละ 9-10 รอบ จำหน่ายภายใต้แบรนด์ของตัวเอง ร่วมกับเครือข่ายกว่า 350 คน นำสินค้าไปจำหน่ายที่ตลาดสีเขียว หอนาฬิกา ถนนคนเดิน ตลาดอุทยานบุญนิยม จ.อุบลราชธานี และบริษัทซัพพลายเออร์ จ.ปทุมธานี เพื่อจำหน่ายในห้างสรรพสินค้าสัปดาห์ละตัน”

และในช่วงที่ผ่านมา สภาเกษตรกรจังหวัดฯได้เข้ามาส่งเสริมความรู้ใหม่ๆ จัดหาอุปกรณ์ที่จำเป็น ให้คำแนะนำ พร้อมกับจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐและภาคประชาสังคม ขับเคลื่อนกลุ่มผักอินทรีย์บ้านหนองเม็กยกระดับให้เป็นอุตสาหกรรมผักอินทรีย์เมืองธรรมเกษตร ด้วยแนวทางการตลาดนำการผลิต และคุณภาพผลผลิตที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน

เกษตรกรกลุ่มอื่นๆสนใจที่จะนำแบบอย่างไปพัฒนากลุ่มตัวเอง สอบถามได้ที่ 09-1831-1490.

สะ–เล–เต

17 พ.ค. 2560 10:58 17 พ.ค. 2560 10:59 ไทยรัฐ