วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

อธิบดีปกครอง ชี้ 'บุญญฤทธิ์' จอมแฉค้ากาม จ้อพาดพิงคนอื่น ส่อผิดก.ม.

อธิบดีกรมการปกครอง ออกโรงโต้สหพันธ์ปลัดอำเภอ เป็นการรวมตัวของปลัดฯ ไม่กี่คน ไม่มีบทบัญญัติรองรับ ชี้ "บุญญฤทธิ์" จ้อพาดพิงคนอื่น อาจเข้าข่ายผิดกฎหมาย อยู่ระหว่างตรวจสอบการกระทำ ย้ำปลัดส่วนใหญ่ไม่ได้เห็นพ้อง...

เมื่อวันที่ 17 พ.ค. ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง กล่าวว่า กรณี นายบุญญฤทธิ์ นิปวณิชย์ ปลัดอำเภอแม่สะเรียง ช่วยราชการที่ทำการปกครองจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้สัมภาษณ์อ้างตัวว่าเป็นประธานสหพันธ์ปลัดอำเภอแห่งประเทศไทย ร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐมีส่วนเกี่ยวข้องกับการซื้อบริการเด็กและการค้าประเวณีนั้น ข้อเท็จจริงคือ ปลัดอำเภอ มีจำนวนกว่า 8,000 คนทั่วประเทศ ส่วนสหพันธ์ปลัดอำเภอแห่งประเทศไทย เป็นการรวมตัวของปลัดอำเภอเพียงไม่กี่คนเท่านั้น และจัดตั้งขึ้นโดยไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายรองรับแต่อย่างใด กรณีตราสัญลักษณ์ของสหพันธ์ปลัดอำเภอแห่งประเทศไทย ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับเครื่องหมายของวิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง และกระทรวงมหาดไทย ขณะนี้ได้ให้ฝ่ายกฎหมายตรวจสอบ หากพบว่าเป็นความผิดและนำไปสู่ความเสื่อมเสีย ก็จะพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

ร.ต.ท.อาทิตย์ กล่าวด้วยว่า การกล่าวอ้างของ นายบุญญฤทธิ์ ในฐานะประธานสหพันธ์ดังกล่าว ไม่ได้หมายความว่า ปลัดอำเภอส่วนใหญ่ได้ให้การสนับสนุนหรือเห็นพ้อง โดยขณะนี้อยู่ในระหว่างการตรวจสอบว่าการกระทำ การพูดให้ข้อมูลพาดพิงบุคคล หรือกลุ่มข้าราชการ หรือกลุ่มประชาชนต่างๆ นั้น ถูกต้องตามกฎหมายหรือข้อเท็จจริงที่ปรากฏอยู่จริง หรือเข้าเงื่อนไขเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายหรือไม่ ดังนั้นผู้ใดที่จะนำข้อความหรือถ้อยคำของ นายบุญญฤทธิ์ ไปเผยแพร่จึงต้องระมัดระวังไม่ให้เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย หรือสนับสนุนให้เกิดการกระทำผิดกฎหมาย

อย่างไรก็ตาม กรมการปกครองไม่ได้ปิดกั้นการรวมตัวของข้าราชการในสังกัด ในการแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการในแนวทางที่ถูกต้อง ซึ่งได้มีหนังสือแจ้งทุกจังหวัดกำชับข้าราชการฝ่ายปกครองในการให้ข้อมูลข่าวสาร ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงของบุคคล หน่วยงาน และต้องคำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการ ภาพลักษณ์ขององค์กร และไม่ให้สาธารณชนเกิดความสับสน ดังนั้นกรณีของ นายบุญญฤทธิ์ หากมีข้อมูลหรือพยานหลักฐานที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินคดี ก็ควรที่จะให้ข้อมูลดังกล่าวต่อพนักงานสอบสวน หรือแจ้งให้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงของกระทรวงมหาดไทย เพื่อประกอบการพิจารณาต่อไป.

อธิบดีกรมการปกครอง ออกโรงโต้สหพันธ์ปลัดอำเภอ เป็นการรวมตัวของปลัดฯ ไม่กี่คน ไม่มีบทบัญญัติรองรับ ชี้ "บุญญฤทธิ์" จ้อพาดพิงคนอื่น อาจเข้าข่ายผิดกฎหมาย อยู่ระหว่างตรวจสอบการกระทำ ย้ำปลัดส่วนใหญ่ไม่ได้เห็นพ้อง... 17 พ.ค. 2560 09:36 ไทยรัฐ