วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

อัศวินตรวจร.ร.กทม.-เน้นวิชาการคู่สุขอนามัย

ที่ ร.ร.บางยี่ขันวิทยาคม เมื่อวันที่ 16 พ.ค. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม. กล่าวระหว่างตรวจโรงเรียนสังกัด กทม. ซึ่งเป็นวันเปิดเทอมวันแรก ว่า กทม.มีนโยบายส่งเสริม ดูแลคุณภาพการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนสังกัด โดยการขยายโรงเรียนสองภาษาทั้งภาษาอังกฤษและภาษาจีน อีกทั้งพัฒนา ระบบเครือข่ายไร้สายที่มีประสิทธิภาพความเร็วสูงให้กับโรงเรียนในสังกัด กทม. และยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยจัดการเรียนรู้ ร่วมสถาบันการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) บูรณาการองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ มุ่งผลิตกำลังคน ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ให้สามารถแข่งขันในระดับนานาชาติ พร้อมกันนี้ ได้กำชับให้ทุกโรงเรียนดูแลความสะอาด ความปลอดภัยของวัสดุอุปกรณ์ และสุขอนามัยภายในโรงเรียน เพิ่มคุณภาพอาหารเช้า เพื่อให้นักเรียนมีความสุขในทุกด้าน และขอให้นักเรียนทุกคนตั้งใจเรียน ไม่เกเร.

ที่ ร.ร.บางยี่ขันวิทยาคม เมื่อวันที่ 16 พ.ค. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม. กล่าวระหว่างตรวจโรงเรียนสังกัด กทม. ซึ่งเป็นวันเปิดเทอมวันแรก ว่า กทม.มีนโยบายส่งเสริม ดูแลคุณภาพการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนสังกัด 17 พ.ค. 2560 00:16 17 พ.ค. 2560 00:16 ไทยรัฐ