วันอังคารที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2560
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

อัศวินตรวจร.ร.กทม.-เน้นวิชาการคู่สุขอนามัย

ที่ ร.ร.บางยี่ขันวิทยาคม เมื่อวันที่ 16 พ.ค. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม. กล่าวระหว่างตรวจโรงเรียนสังกัด กทม. ซึ่งเป็นวันเปิดเทอมวันแรก ว่า กทม.มีนโยบายส่งเสริม ดูแลคุณภาพการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนสังกัด โดยการขยายโรงเรียนสองภาษาทั้งภาษาอังกฤษและภาษาจีน อีกทั้งพัฒนา ระบบเครือข่ายไร้สายที่มีประสิทธิภาพความเร็วสูงให้กับโรงเรียนในสังกัด กทม. และยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยจัดการเรียนรู้ ร่วมสถาบันการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) บูรณาการองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ มุ่งผลิตกำลังคน ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ให้สามารถแข่งขันในระดับนานาชาติ พร้อมกันนี้ ได้กำชับให้ทุกโรงเรียนดูแลความสะอาด ความปลอดภัยของวัสดุอุปกรณ์ และสุขอนามัยภายในโรงเรียน เพิ่มคุณภาพอาหารเช้า เพื่อให้นักเรียนมีความสุขในทุกด้าน และขอให้นักเรียนทุกคนตั้งใจเรียน ไม่เกเร.