วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มิตรไมตรีเชื่อมวิภา เสร็จเปิดใช้ 22 มิ.ย.

นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าฯ กทม. เปิด เผยความคืบหน้าการขยายผิวจราจร และปรับปรุงถนนรอบศาลาว่าการ กทม.2 (ดินแดง) ว่า โครงการแบ่งเป็น 3 ช่วง คือ 1 .ขยายผิวจราจรถนนวิภาวดี เชื่อมถนนมิตรไมตรี 2 ขณะนี้ผู้รับเหมาอยู่ระหว่างวางบล็อกเซล เพื่อเป็นทางระบายน้ำ และปรับปรุงทางเดินเท้า ขีดสีตีเส้นจราจร คาดว่าจะแล้วเสร็จ ภายในวันที่ 16 มิ.ย.นี้ ยกเว้นการปรับปรุงสะพานลอยที่จะเสร็จล่าช้า 2.การก่อสร้างถนนมิตรไมตรี 2 บริเวณกองโรงงานช่างกล การก่อสร้างแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างตีเส้นจราจรคาดว่าแล้วเสร็จภายในวันที่ 16 มิ.ย.2560 และ 3.ถนนมิตรไมตรี 3 ขณะนี้ผู้รับเหมาอยู่ระหว่างปรับปรุงทางเท้า

นายจักกพันธุ์กล่าวถึงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักการระบายน้ำ และอาคารสำนักการโยธา ด้วยว่า สำนักการโยธามีการปรับแก้ราย ละเอียดเรื่องราคากลาง คาดว่าจะหาผู้รับจ้างได้ภายในเดือน ก.ค.นี้ กำหนดเวลาการปรับปรุง 8 เดือน ทั้งนี้ ได้กำชับสำนักการโยธาให้ดำเนินโครงการฯ ที่ของบประมาณในปี 60 รวมถึงโครงการก่อนหน้านี้ ให้แล้วเสร็จ หากโครงการใดยังไม่มีความคืบหน้า หรือไม่สามารถก่อหนี้ได้ จะไม่มีการพิจารณาโครงการฯที่จะของบประมาณในปี 61 เนื่องจากอยากให้ รับผิดชอบโครงการเก่าให้แล้วเสร็จก่อนของบโครงการใหม่.

นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าฯ กทม. เปิด เผยความคืบหน้าการขยายผิวจราจร และปรับปรุงถนนรอบศาลาว่าการ กทม.2 (ดินแดง) ว่า โครงการแบ่งเป็น 3 ช่วง คือ 1 .ขยายผิวจราจรถนนวิภาวดี เชื่อมถนนมิตรไมตรี 2 17 พ.ค. 2560 00:14 17 พ.ค. 2560 00:14 ไทยรัฐ