วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เปิดพิพิธภัณฑ์ชุมชน "วัดชมภูเวกนนทบุรี"

ภาพจาก Google Maps

ผู้สื่อข่าว จ.นนทบุรี รายงานว่า เมื่อวันที่ 14 พ.ค.ที่ผ่านมา นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เดินทางไปเป็นประธานเปิดพิพิธภัณฑ์บ้าน ที่วัดชมภูเวก จ.นนทบุรี โดยพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ ได้รวบรวมประวัติความเป็นมาชุมชนแบ่งออกเป็นห้องต่างๆ เช่น ประวัติความเป็นมาของชุมชนบ้านท่าทรายและวัดชมภูเวก โบราณสถานที่สำคัญของวัดชมภูเวก มีภาพวิจิตรกรรมฝาผนังภาพแม่พระธรณีบีบมวยผม และรอยพระพุทธบาทศิลาทำด้วยหินชนวน สร้างขึ้นสมัยสุโขทัย ที่รอยพระพุทธบาทจารึกภาษาของโบราณ เป็นจารึกหลักที่ 85 ที่กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนไว้ อีกทั้งยังมีวรรณกรรมพื้นบ้านอักษรมอญและภาษามอญอายุกว่า 300 ปี ซึ่งได้พิมพ์เผยแพร่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยศูนย์ภูมิภาคโบราณคดีและวิจิตศิลป์ในองค์การรัฐมนตรีแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ซีมีโอ สปาฟา) ทั้งนี้ เปิดให้เข้าชมฟรีตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น.

ผู้สื่อข่าว จ.นนทบุรี รายงานว่า เมื่อวันที่ 14 พ.ค.ที่ผ่านมา นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เดินทางไปเป็นประธานเปิดพิพิธภัณฑ์บ้าน ที่วัดชมภูเวก จ.นนทบุรี 16 พ.ค. 2560 23:53 ไทยรัฐ