บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

รพ.จุฬาฯ โชว์เลเซอร์รักษาต้อกระจก

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผอ.โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ พร้อมด้วย รศ.นพ.ปริญญ์ โรจนพงศ์พันธุ์ หัวหน้าฝ่ายจักษุวิทยา รศ.(พิเศษ) นพ.ภาคภูมิ คัมภีร์พันธุ์ อาจารย์ประจำภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และ รศ.พญ.งามจิตต์ เกษตรสุวรรณ หัวหน้าศูนย์เลเซอร์สายตา โรงพยาบาลจุฬาฯ แถลงข่าวการรักษาตาต้อกระจกด้วยเทคโนโลยีล่าสุด แห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

โดย รศ.นพ.ปริญญ์กล่าวว่า ขณะนี้ทางโรงพยาบาลได้นำเครื่องตรวจวัดค่าสายตาระหว่างการผ่าตัดแบบเรียล ไทม์ เลเซอร์อเบอร์โรมิเตอร์ (laser Aberrometer) ที่มีความทันสมัย และแม่นยำ มาใช้ในการผ่าตัดรักษาโรคตาต้อกระจกเมื่อ พ.ย.2559 โดยสามารถวัดค่าสายตาขณะกำลังผ่าตัดเพื่อให้แพทย์เลือกเลนส์แก้วตาเทียมที่เหมาะสมกับปัญหาสายตาของผู้ป่วยได้ ทั้งนี้ เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยกลับมามีค่าสายตาใกล้เคียง 0 หรือใกล้เคียงปกติมากที่สุด ซึ่งเทคโนโลยีนี้จะเพิ่มเวลาในการผ่าตัดสลายต้อกระจกอีกแค่ 1-2 นาทีเท่านั้น แต่ไม่ได้มีการบวกเพิ่มค่ารักษาจากค่ารักษาปกติแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม การใช้เทคโนโลยีดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยของแพทย์ ส่วนใหญ่จะใช้กับผู้ที่มีค่าสายตาสั้นมาก ยาวมาก เอียงมาก กระจกตาโค้ง และผู้ที่เคยทำเลสิกมาก่อน.