วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

20 ปี ที่รอคอย

เรียน คุณบี บางปะกง

นึกย้อนหลังไปเมื่อปี 2539 กรมพลศึกษาได้รับงบประมาณจำนวน 1,623 ล้านบาท มาดำเนินการก่อสร้างอาคารกีฬาขนาดใหญ่ตึก 16 ชั้น สนามกีฬาฮอกกี้, สนามลู่วิ่งมาตรฐานและลานกรีฑา, อาคารบริการกลางและสนามเบสบอลภายในสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี หรือที่เรียกกันสั้นๆ ก็ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ คลองหก บนเนื้อที่เกือบ 200 ไร่

การดำเนินการก่อสร้างระยะเริ่มต้นเป็นไปด้วยดี ต่อมาก็เริ่มมีปัญหาร้องเรียนไปยังหน่วยตรวจสอบทางราชการ อาทิ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.), คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.), คณะ กรรมการกฤษฎีกา, คณะกรรมาธิการกีฬาสภาผู้แทนราษฎรและกระทรวงศึกษาธิการต้นสังกัดในขณะนั้น

โดยผู้กล่าวหาร้องเรียนว่ามีข้าราชการกรมพลศึกษา 11 คน ทุจริตต่อหน้าที่ ทำให้ราชการเสียหาย เอื้อประโยชน์กับผู้รับจ้างก่อสร้าง ดังนี้ 1.จ่ายค่าจ้างตามงวดงานเป็นมูลค่ามากกว่าเนื้องาน 2.แก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบก่อสร้างเป็นการลดวัสดุอุปกรณ์ เอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้าง รวมทั้งคิดเงินค่าปรับลดแบบก่อสร้างน้อยกว่าความเป็นจริง 3.จ่ายเงินล่วงหน้าให้ผู้รับจ้าง เป็นต้น

ผลจากการร้องเรียน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้รับเรื่องสอบสวนโดยสรุปว่ามีมูล จึงได้นำเรื่องฟ้องต่อศาลอาญา (รัชดาฯ) ศาลได้ประทับรับฟ้องและดำเนินการพิจารณาตามคำฟ้องของ ป.ป.ช. ฐานทุจริตต่อหน้าที่และกระทำผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ

การดำเนินการการฟ้องร้องระหว่างผู้กล่าวหา, โจทก์, จำเลยก็ดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมสมัยนั้น จำเลยเป็นข้าราชการ หลายคนต้องลาออกเพื่อมาต่อสู้คดี เสียทั้งเวลา เสียทั้งเงิน เสียทั้งชื่อเสียง นอกจากนี้ บริษัทที่ปรึกษาออกแบบและควบคุมงานเป็นโจทก์ฟ้องข้าราชการกรมพลศึกษาชุดเดิมว่าใช้ตำแหน่งหน้าที่ปฏิบัติและละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายกับโจทก์ ข้าราชการกรมพลศึกษาที่เป็นจำเลยก็ต้องไปแก้ต่างตามกระบวนการที่ศาลอาญา ที่รัชดาฯบ้าง ที่สนามหลวงเดิมบ้าง มีการยื่นอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์ ฯลฯ

รายละเอียดทั้งหมดหาอ่านได้ตามคำพิพากษาฎีกาที่ 10835/2559 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2559 นัดอ่านพร้อมต่อหน้าโจทก์จำเลย เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 ก็เป็นอันสิ้นความสงสัยเกี่ยวกับการทุจริตในโครงการก่อสร้างอาคารและสนามกีฬาของกรมพลศึกษา ภายในสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ คลองหก จ.ปทุมธานี ที่รอมาถึง 20 ปี

นี่ถ้าไม่มีการกล่าวหาร้องเรียนขึ้นมา กรมพลศึกษาก็มีสนามกีฬาที่สมบูรณ์และทันสมัยอีก 1 แห่ง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ บุคลากรก็ไปทำงานได้เพราะมีความพร้อมในทุกด้าน

ก็ฝากถึงผู้บริหาร ข้าราชการทุกท่าน ถ้ามีความโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ยังไงก็ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ ขอให้ผู้บริหารระดับสูงในกระทรวงและกรม รื้อฟื้นโครงการก่อสร้างอาคารและสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ ที่คลองหกกลับมาโดยเร็ว

เพื่อความเจริญของวงการกีฬาไทยและความเจริญของกรมพลศึกษาที่จะต้องย้ายมาอยู่ที่ใหม่ต่อไป.

ประโยชน์ เทียนศาสตร์.

บี บางปะกง

16 พ.ค. 2560 23:17 ไทยรัฐ