วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ทอ.ไทย-มาเลย์ ร่วมกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ ระหว่างฝึก AIR THAMAL 27/2017

กองทัพอากาศไทย – กองทัพอากาศมาเลเซีย ร่วมกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ระหว่างการฝึกผสม AIR THAMAL 27/2017 ณ ศูนย์ฟื้นฟูดูแลเด็กพิเศษ Aroma Kasih Community Based Rehabilitation Centre เมืองบัตเตอร์เวิร์ธ ประเทศมาเลเซีย

นาวาอากาศเอก สุรกิจ สมทวิวัฒนกุล รองผู้อำนวยการสำนักยุทธการและการฝึก กรมยุทธการทหารอากาศ ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการฝึกผสม AIR THAMAL 27/2017 ฝ่ายไทย พร้อมด้วย นาวาอากาศเอก มะฮัดเซ บิน อะมิน (Colonel Mahadzer bin Amin) ผู้อำนวยการกองอำนวยการฝึกผสม AIR THAMAL 27/2017 ฝ่ายมาเลเซีย นำกำลังพลที่เข้าร่วมการฝึกผสม AIR THAMAL 27/2017 ร่วมกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ ณ ศูนย์ฟื้นฟู อโรมา กาซี (Aroma Kasih Community Based Rehabilitation Centre) ซึ่งเป็นศูนย์ดูแลเด็กพิเศษของชุมชน ตั้งอยู่ใกล้ฐานทัพอากาศบัตเตอร์เวิร์ธ ประเทศมาเลเซีย โดยได้เยี่ยมให้กำลังใจ มอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น และร่วมกันปลูกต้นไม้ไว้ภายในบริเวณศูนย์ฟื้นฟูฯ เพื่อเป็นที่ระลึกแห่งความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทัพอากาศไทยและกองทัพอากาศมาเลเซีย ในโอกาสที่ได้ร่วมการฝึกผสม AIR THAMAL 27/2017 ในครั้งนี้

สำหรับการฝึกผสม AIR THAMAL เป็นการฝึกร่วมกันระหว่างกองทัพอากาศไทยและกองทัพอากาศมาเลเซียที่จัดขึ้นทุกปี โดยหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ ซึ่งการฝึกครั้งนี้เป็นการฝึกครั้งที่ 27 ใช้ชื่อรหัสการฝึกว่า AIR THAMAL 27/2017 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 – 19 พฤษภาคม 2560 ณ ฐานทัพอากาศบัตเตอร์เวิร์ธ ประเทศมาเลเซีย มีกำลังพลเข้าร่วมการฝึกทั้งหมด 110 คน โดยกำหนดรูปแบบการฝึกเป็นการฝึกปัญหาที่บังคับการ หรือ CPX (Command Post Exercise) ซึ่งผู้เข้ารับการฝึกทั้งสองชาติจะต้องร่วมกันวางแผนด้านอากาศยุทธวิธี เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติทางอากาศร่วมกัน อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการฝึกภาคสนาม หรือ FTX (Field Training Exercise) ในปีหน้า.

กองทัพอากาศไทย – กองทัพอากาศมาเลเซีย ร่วมกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ระหว่างการฝึกผสม AIR THAMAL 27/2017 ณ ศูนย์ฟื้นฟูดูแลเด็กพิเศษ Aroma Kasih Community Based Rehabilitation Centre เมืองบัตเตอร์เวิร์ธ ประเทศมาเลเซีย 16 พ.ค. 2560 19:46 16 พ.ค. 2560 20:07 ไทยรัฐ