วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

นายกใหม่ สมาคมสว่างบุญช่วยเหลือธรรมสถาน ตราด ประชุม ก.ก.บริหารครั้งแรก

นายกสมาคมสว่างบุญช่วยเหลือธรรมสถาน ตราด คนใหม่ เปิดการประชุมกรรมการบริหาร วางแนวทางการปฏิบัติงาน เน้นการเพิ่มศักยภาพและองค์ความรู้ของอาสาสมัครในการช่วยเหลือประชาชน...

วันที่ 16 พ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายกิตติ โกสินสกุล นายกสมาคมสว่างบุญช่วยเหลือธรรมสถาน ตราด (คนใหม่) ได้ประชุมกรรมการบริหารสมาคมสว่างบุญช่วยเหลือธรรมสถาน ตราด พร้อมด้วยหัวหน้าชุดปฏิบัติงานตามเขตพื้นที่ต่างๆ เพื่อการทำความเข้าใจแนวทางการบริหารงานและทิศทางการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร หลังจากที่สมาคมกู้ภัยบุญช่วยเหลือ จ.ตราด ได้เข้าร่วมสมาคมพุทธมามกสงเคราะห์การกุศลแห่งประเทศไทย (เม่งเลี้ยง) หรือชมรมกู้ภัยสว่าง พร้อมทั้งเน้นการเพิ่มศักยภาพและองค์ความรู้ของอาสาสมัครในการช่วยเหลือประชาชน เพื่อให้เป็นมาตรฐานรูปแบบเดียวกันกับชมรมกู้ภัยสว่างทั่วประเทศ

นายกิตติ โกสินสกุล นายกสมาคมสว่างบุญช่วยเหลือธรรมสถาน ตราด กล่าวว่า การประชุมวันนี้เป็นการกำหนดทิศทางการดำเนินงาน เพื่อให้สมาคมสว่างบุญช่วยเหลือธรรมสถาน ตราด ขับเคลื่อนเป็นไปตามกฎระเบียบของทางสมาคมพุทธมามกสงเคราะห์การกุศลแห่งประเทศไทย (เม่งเลี้ยง) หรือชมรมกู้ภัยสว่าง ให้เป็นรูปแบบมาตรฐานเดียวกัน พร้อมทั้งมีการตั้งกรรมการบริหารชุดใหม่ซึ่งยังเป็นคนที่อยู่ในสมาคม เนื่องจากเป็นบุคคลที่มีความรู้ความเข้าใจในการทำงานอยู่แล้ว แต่จะมีบุคคลที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในจังหวัดเข้ามาเป็นที่ปรึกษาเพื่อที่จะสามารถตรวจสอบและให้คำแนะนำในการทำงานของอาสาสมัครได้ เพื่อความโปร่งใส พร้อมทั้งเตรียมแผนการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานในการช่วยเหลือประชาชน เพิ่มองค์ความรู้ในการช่วยเหลือประชาชน จะมีการจัดอบรมรูปแบบการกู้ภัยต่างๆ ทั้งด้านการดับเพลิง การปฐมพยาบาล การเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล และอื่นๆ ที่จะต้องมีเข้ามาอีกมากมาย ซึ่งทางสมาคมสว่างบุญช่วยเหลือธรรมสถาน ตราด จะมีการประชุมใหญ่ในช่วงปลายเดือนนี้ เพื่อเดินหน้าตามแนวทางต่างๆ ที่ได้วางไว้ ซึ่งผลที่ได้จะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนชาวตราดต่อไป

จากนั้น นายกิตติ โกสินสกุล นายกสมาคมสว่างบุญช่วยเหลือธรรมสถาน ตราด หลังจากที่ได้รับตำแหน่งและเปิดประชุมครั้งแรก ได้เดินทางเข้ากราบไหว้ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองตราด ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญของประชาชนชาวตราด ที่ประชาชนและเหล่าอาสาสมัครมีความศรัทธาอย่างสูง เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานต่อไป.

นายกสมาคมสว่างบุญช่วยเหลือธรรมสถาน ตราด คนใหม่ เปิดการประชุมกรรมการบริหาร วางแนวทางการปฏิบัติงาน เน้นการเพิ่มศักยภาพและองค์ความรู้ของอาสาสมัครในการช่วยเหลือประชาชน... 16 พ.ค. 2560 19:07 ไทยรัฐ