วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ครม.อนุมัติหลักการร่าง พ.ร.ฎ.ตั้งสถานบริการ 9 ฉบับ 9 จว.

ครม.มีมติอนุมัติหลักการ ร่าง พ.ร.ฎ.กำหนดตั้งสถานบริการ 9 ฉบับ ใน 9 จังหวัด เพื่อความเหมาะสม สอดคล้องสถานการณ์ ความสงบเรียบร้อยในปัจจุบัน

เมื่อวันที่ 16 พ.ค. 60 ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.มีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ รวม 9 ฉบับตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ คือ 1. ร่างพระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ.) กำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. ... 2. ร่าง พ.ร.ฎ.กำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดบึงกาฬ พ.ศ. ... 3. ร่าง พ.ร.ฎ.กำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. ... 4. ร่างพ.ร.ฎ.กำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. ... 5. ร่าง พ.ร.ฎ.กำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. ... 6. ร่าง พ.ร.ฎ.กำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดระนอง พ.ศ. .... 

7. ร่าง พ.ร.ฎ.กำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดศรีสะเกษ พ.ศ. ... 8.ร่าง พ.ร.ฎ.กำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดสงขลา พ.ศ. ... 9. ร่าง พ.ร.ฎ.กำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดหนองบัวลำภู พ.ศ. ...

อย่างไรก็ตาม สำหรับสาระสำคัญของร่างกฎหมายทั้ง 9 ฉบับ เป็นการกำหนดเขตพื้นที่สำหรับการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการให้เหมาะสม และสอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน โดยกำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการขึ้นใหม่ และเพื่อให้การรักษาความสงบเรียบร้อยแก่ประชาชนในท้องที่ ให้เป็นไปอย่างเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพในการควบคุมดูแลมากยิ่งขึ้น

ครม.มีมติอนุมัติหลักการ ร่าง พ.ร.ฎ.กำหนดตั้งสถานบริการ 9 ฉบับ ใน 9 จังหวัด เพื่อความเหมาะสม สอดคล้องสถานการณ์ ความสงบเรียบร้อยในปัจจุบัน 16 พ.ค. 2560 18:08 ไทยรัฐ