วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

คสช.เล็งคลอด ม.44 อีก 4 ฉบับ ขยายเวลาสรรหา คตง.

โฆษก รบ.เผย คสช.จ่อออก ม.44 อีก 4 ฉบับ แก้ปัญหาการศึกษา-หนี้เกษตร-ขยายเวลาตั้ง กก.สรรหา คตง.

เมื่อวันที่ 16 พ.ค.60 ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังการประชุมร่วมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ร่วมกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ว่า ที่ประชุม คสช.เห็นชอบในหลักการที่จะออกคำสั่งหัวหน้า คสช. 4 เรื่อง คือ เรื่องการส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศ ส่วนเรื่องที่ 2 การพัฒนาการศึกษาของประเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่องที่ 3 การดำเนินงานของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

ในส่วน พ.ร.บ.ฟื้นฟูพัฒนาเกษตรกร ที่มีคณะกรรมการอยู่ 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟู คณะกรรมการบริหารกองทุน และคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกรดูแลอยู่ แต่จากการสำรวจเกษตรกรยังมีหนี้สินอยู่ถึง 15,000 ราย วงเงิน 3,000 ล้านบาท ซึ่งอยู่ในช่วงกำลังจะถูกบังคับคดี วันนี้ คสช.จึงเห็นชอบหลักการให้คณะกรรมการทั้ง 3 คณะจบภารกิจไป และจัดตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจขึ้นมาใหม่ 1 คณะ เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว พร้อมให้ศึกษาจุดอ่อนของกฎหมายฉบับเดิม เพื่อเสนอครม.ให้แก้ไข คณะกรรมการชุดนี้มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานเบื้องต้น 6 เดือน หากยังดำเนินงานไม่แล้วเสร็จ ก็สามารถขอขยายระยะปฏิบัติงานจาก ครม.ได้

พล.ท.สรรเสริญ กล่าวว่า เรื่องที่ 4 การแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้า คสช.ฉบับที่ 23 เรื่องการสรรหาคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) และผู้ว่าการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) จำเป็นต้องขยายระยะเวลาการสรรหาออกไป เพื่อที่จะหาผู้ที่มีคุณสมบัติมาดำรงตำแหน่ง นอกจากนี้จะระบุให้ชัดเจนถึงกรณีที่องค์กรอิสระส่งตัวแทนเข้ามาเป็นหนึ่งในคณะกรรมการสรรหา จะต้องเป็นองค์อิสระที่ไม่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการที่มาสรรหา ซึ่ง คตง.ตีความไปว่าสามารถส่งตัวแทนเข้ามาในฐานะองค์กรอิสระจึงต้องแก้ไขให้ชัดเจนเพื่อไม่ให้ตีความคลาดเคลื่อน ส่วนกรณีการสรรหาให้ได้ภายใน 180 วัน ให้มีผลตั้งแต่มีคำสั่งหัวหน้า คสช. ฉบับที่ 23 แต่คตง.ตีความว่า 180 วันนั้น เริ่มนับตั้งวันที่หมดวาระในเดือน ก.ย. จึงต้องเขียนส่วนนี้ให้ชัดเจน ในคำสั่ง คสช.ฉบับใหม่

โฆษก รบ.เผย คสช.จ่อออก ม.44 อีก 4 ฉบับ แก้ปัญหาการศึกษา-หนี้เกษตร-ขยายเวลาตั้ง กก.สรรหา คตง. 16 พ.ค. 2560 16:52 ไทยรัฐ