วันอังคารที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ผบ.สส.เป็น ปธ.มอบทุนให้บุตรของกำลังพล ผู้ปฏิบัติหน้าที่ชายแดนใต้

ผบ.สส.เป็นประธานพิธีมอบทุนแก่บุตรของกำลังพล ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อช่วยเหลือเป็นทุนการศึกษา

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 16 พ.ค.60 พลเอกสุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรของกำลังพล ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ห้องนเรศวร กองบัญชาการกองทัพไทย โดยมี คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี เป็นผู้มอบทุนการศึกษา

การมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เงินช่วยเหลือเป็นทุนการศึกษาแก่บุตรของกำลังพล จากทุกเหล่าทัพ ที่ปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จนได้รับอันตรายเสียชีวิต หรือพิการทุพพลภาพ

โดยเป็นทุนการศึกษาแบบต่อเนื่อง จนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ซึ่งในปีนี้ มีผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาและเงินช่วยเหลือด้านอื่นๆ รวมทั้งสิ้น 12 คน แบ่งเป็นระดับอนุบาล จำนวน 5 คน ได้รับทุนการศึกษา เป็นเงินจำนวน 9,000 บาท/ปี ระดับประถมศึกษา จำนวน 5 คน ได้รับทุนการศึกษา เป็นเงินจำนวน 15,000 บาท/ปี ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 1 คน ได้รับทุนการศึกษา เป็นเงินจำนวน 22,000 บาท/ปี และปริญญาตรี จำนวน 1 คน ได้รับทุนการศึกษา เป็นเงินจำนวน 30,000 บาท/ปี
สำหรับเงินกองทุน เริ่มต้นได้มาจากเงินบริจาคของ คุณเจริญ และคุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี มอบให้กองทัพไทย เป็นเงินจำนวน 11,000,000 บาท ตั้งแต่ 21 ตุลาคม 2556 จนถึงปัจจุบัน มีผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาแล้ว จำนวน 29 คน คิดเป็นมูลค่าของเงินทุนการศึกษา 8,778,000 บาท.

ผบ.สส.เป็นประธานพิธีมอบทุนแก่บุตรของกำลังพล ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อช่วยเหลือเป็นทุนการศึกษา 16 พ.ค. 2560 15:12 ไทยรัฐ