วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ขายฝัน..ข้าวอินทรีย์แปลงใหญ่ โรงสีทั่วไทย..มีแค่ 2 แห่ง

นโยบายเกษตรแปลงใหญ่ น.ส.ชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แม่งานใหญ่โครงการปลูกข้าวครบวงจร กำหนดแผนงานจะปลูกข้าวอินทรีย์ 1 ล้านไร่ ให้ได้ภายในปี 2564... ฟังแล้วดูดี เหมือนจะช่วยให้ชาวนามีความหวังขายข้าวได้ราคามากขึ้น

แต่การผลิตข้าวอินทรีย์ ให้ได้อินทรีย์แบบแท้ๆ 100% เต็มนั้น...ราชการไทยจะทำได้แค่ไหน

เพราะไม่ใช่แค่เรื่องจัดการพื้นที่เพาะปลูกให้ปลอดจากสารเคมีเท่านั้น...น้ำ ดิน การเก็บเกี่ยว ต้องไม่มีสารเคมีตกค้างและห้ามใช้สารเคมีใดๆทั้งสิ้น

แค่นั้นไม่พอ...ข้าวเปลือกต้องส่งเข้าโรงสีข้าวอินทรีย์เฉพาะ ถึงจะเรียกข้าวอินทรีย์ 100%

บ้านเรามีตรงนี้แค่ไหน...ไม่ต้องอะไรมาก เอาแค่พื้นที่ปลูกข้าวอินทรีย์ 1 ล้านไร่ ตามเป้าหมาย ผลผลิตตามค่าเฉลี่ยของประเทศไทย รวบรวมโดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) อยู่ที่ไร่ละ 580 กก. แต่โครงการนาแปลงใหญ่ ประสิทธิภาพการผลิตสูงขึ้น 20% เท่ากับว่า ผลผลิตต่อไร่จะอยู่ที่ 696 กก.

ข้าวอินทรีย์ 1 ล้านไร่ น่าจะมีผลผลิต 696,000 ตันข้าวเปลือก

เรามีโรงสีพอที่จะรองรับข้าวเปลือกอินทรีย์ได้แค่ไหน...ไม่ต้องพูดถึงโรงสีข้าวอินทรีย์ของเอกชน เพราะเขามีเจ้าประจำที่ผูกอยู่ในโครงการทำข้าวอินทรีย์ส่งออกของตัวเองอยู่แล้ว จึงไม่ว่างมาช่วยโครงการ 1 ล้านไร่

ข้อมูลโรงสีจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ขณะนี้มีโรงสีสหกรณ์การเกษตรและชุมนุมสหกรณ์การเกษตร 47 จังหวัด มีโรงสีผ่านการรับรอง GMP 23 โรง, ผ่านมาตรฐาน HACCP 2 โรง, ได้ทั้ง GMP+HACCP 13 โรง

ส่วนโรงสีที่ร่วมโครงการกับกระทรวงพาณิชย์ ได้ GMP/ HACCP 95 โรง และโรงสีได้มาตรฐาน GMP จากกรมการข้าวอีก 7 โรง

ถามว่า โรงสีที่กล่าวมานี้สีข้าวอินทรีย์ได้ไหม...พอได้

แต่ต้องนำข้าวจากนาอินทรีย์ 1-2 ตัน มาสีล้างไลน์การผลิตเดิมก่อน ถึงจะสีข้าวอินทรีย์ 100% และข้าวที่เอามาสีล้างไลน์ผลิต 1-2 ตันนั้นจะเอาไปทำอะไร เพราะขายได้ในราคาข้าวทั่วไป

ส่วนโรงสีภาครัฐ ที่ได้มาตรฐานโรงสีข้าวอินทรีย์ ณ วันนี้ มีอยู่ 2 แห่ง จ.ยโสธร กับ จ.ศรีสะเกษ มีกำลังการสีรวมกันวันละ 5-10 ตัน

ข้าวอินทรีย์ 696,000 ตัน ต้องใช้เวลาร่วม 20 ปี ถึงจะสีได้หมด...ไปๆมาๆ ส่งเสริมแทบเป็นแทบตาย สุดท้ายก็ยังไม่ครบวงจร อีหรอบเดิม

หรือจะมีก๊อกสอง สร้างโครงการโปรเจกต์ผลาญภาษีแผ่นดิน.

เพ็ญพิชญา เตียว

นโยบายเกษตรแปลงใหญ่ น.ส.ชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แม่งานใหญ่โครงการปลูกข้าวครบวงจร กำหนดแผนงานจะปลูกข้าวอินทรีย์ 1 ล้านไร่ ให้ได้ภายในปี 2564...ฟังแล้วดูดี เหมือนจะช่วยให้ชาวนามีความหวัง 16 พ.ค. 2560 13:28 ไทยรัฐ