วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กำกับนำเที่ยว

เมื่อไม่นานมานี้ เกิดกรณีเครือข่ายแชร์ใหญ่หลอกลวงจะพาประชาชนไปท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นในลักษณะคล้ายๆกับการประกอบธุรกิจนำเที่ยวมีผู้เสียหายจำนวนมาก ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจนำเที่ยวและสถิติในด้านการท่องเที่ยวต่างๆเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของกรมการท่องเที่ยว tourism.go.th

หน้าแรก นำเสนอบริการตรวจสอบใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยวของผู้ประกอบการ เพื่อป้องกันการหลอกลวง รวมทั้งสถิติจำนวนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เกี่ยวกับกรม รวบรวมประวัติความเป็นมาและอำนาจหน้าที่ นอกจากนั้น ข้อมูลบริการ ยังเปิดรับเรื่องร้องเรียนด้านธุรกิจท่องเที่ยว.

16 พ.ค. 2560 12:12 ไทยรัฐ