วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

In the pay of somebody

...✘...When I paid my tickets the lady told me there was no discount. เมื่อผมจ่ายค่าตั๋ว สุภาพสตรีที่นั่นบอกกับผมว่าไม่มีส่วนลด

ผู้อ่านท่านที่เคารพ pay แปลว่า จ่าย จะจ่ายค่าอะไรใช้ pay for...หรือ pay + จำนวนเงิน + for...

ประโยคที่ถูกต้องก็คือ...✔...When I paid for my tickets the lady told me there was no discount.

นอกจากนั้น ยังใช้ pay + somebody หรือ pay + จำนวนเงิน เช่น I’ll pay you tomorrow. ผมจะจ่ายคุณพรุ่งนี้ หรือ I’ve already paid USD300. ผมจ่ายไปแล้ว 300 ดอลลาร์สหรัฐฯ

กริยาวลี pay your way หมายถึง จ่ายด้วยตัวคุณเองโดยไม่ได้พึ่งพาคนอื่น ผมชื่นชมมาร์ติน (Martin) ในเรื่องความพยายามหาความรู้ แม้ว่าจะยากจนก็ตาม He worked to pay his way through university. เขาทำงานหาเงินเรียนมหาวิทยาลัยด้วยตนเอง

ฝรั่งยังชอบพูด the devil to pay หรือ hell to pay เพื่อใช้สื่อถึง ความยุ่งยากมากมาย ปัญหามหาศาล If your husband know this, there’s going to be hell to pay. ถ้าสามีคุณรู้เรื่องนี้ละก็จะทำให้เรื่องยุ่งยากมากแน่

Pay-as-you-go มักจะถูกใช้นำหน้าคำนาม สื่อถึง จ่ายก่อนใช้ เช่น a pay-as-you-go internet service คือ ค่าบริการอินเตอร์เน็ตที่ต้องชำระเงินก่อนที่จะใช้ หากผู้อ่านท่านเจอ an informer in the pay of the police ก็หมายถึง คนที่เป็นสายให้ตำรวจ in the pay of somebody หมายถึง ทำงานให้คนคนนั้นอย่างลับๆ.

นิติการุณย์ มิ่งรุจิราลัย
pasalok1998@gmail.com 

16 พ.ค. 2560 11:47 ไทยรัฐ