วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

“รู้ทันสิทธิ ประกันชีวิตจัดการได้” ด้วยเครื่องมือช่วยเหลือผู้บริโภคจาก SCBLIFE

โดย Advertorial

การตัดสินใจซื้อประกันชีวิตเป็นเรื่องที่ผู้บริโภคต้องกระทำอย่างใส่ใจ เพราะนอกจากจะเป็นสินค้าที่มีพันธะผูกพันระยะยาวแล้ว หากแบบประกันไม่ตอบโจทย์ความต้องการ หรือเบี้ยประกันที่ต้องชำระมีจำนวนไม่เหมาะสมกับความพร้อมของผู้ซื้อก็มักจะเกิดปัญหาการทิ้งประกันตามมา ดังนั้นเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับประโยชน์จากกรมธรรม์อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ SCBLIFE จึงได้ริเริ่มโครงการ “Your Life Your Control รู้ทันสิทธิ ประกันชีวิตจัดการได้” เพื่อช่วยให้ผู้บริโภคเข้าใจการทำประกันชีวิตอย่างถ่องแท้ รู้จักและเข้าใจสิทธิของตนเอง ประกอบกับการพัฒนาระบบการจัดการและเครื่องมือดีๆ จาก SCBLIFE ที่จะช่วยให้การทำประกันชีวิตมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

มาดูกันว่าในแต่ละช่วงของการทำประกันชีวิต เราควรทำอย่างไร และมีเครื่องมือใดที่จะช่วยเหลือผู้บริโภคอย่างเราได้บ้าง

ช่วงก่อนซื้อประกันชีวิต

1. มองหาความต้องการที่แท้จริงในการทำประกันชีวิต

เพื่อทำความเข้าใจความต้องการของผู้ซื้อ SCBLIFE จึงสร้างเครื่องมือสำรวจความต้องการด้านการประกันชีวิตของผู้บริโภค โดยเครื่องมือนี้จะให้ประเมินความสำคัญของความต้องการทางการเงินทั้ง 4 ด้าน ได้แก่

Family Security ด้านความพร้อม มีหลักประกัน และสร้างความมั่นคงให้กับครอบครัว
Health & Medical Expense ด้านสุขภาพและการรักษา ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาล
Saving & Tax Efficient ด้านเงินออมและการลดหย่อนภาษี
Retirement ความมั่นคงหลังเกษียณอายุ

จากนั้นจึงนำไปเทียบกับความพร้อมในแต่ละด้านของผู้บริโภคในขณะนั้น เพื่อค้นหาความต้องการที่แท้จริงด้านการทำประกันชีวิตว่าผู้บริโภคต้องการประกันชีวิตแบบใด เพื่อตอบเป้าหมายใดของชีวิต ด้วยเครื่องมือค้นหาความต้องการนี้ จะช่วยให้การเลือกซื้อและแนะนำกรมธรรม์มีมาตรฐานยิ่งขึ้น ซึ่งจะทำให้ผู้บริโภคได้แผนประกันที่เหมาะสมกับตนเองจริงๆ

ช่วงตัดสินใจและทำการซื้อ

2. ติดตามสถานะกรมธรรม์ หลังจากที่ตกลงทำสัญญาแล้ว ผู้ซื้อจะได้รับ Welcome SMS เมื่อกรมธรรม์ได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้วและจะได้รับ Welcome Call จากบริษัทประกันเพื่อยืนยันประเภทกรมธรรม์และรายละเอียดของสิทธิต่างๆ ที่ผู้ซื้อพึงได้รับ ซึ่งบริการดังกล่าวช่วยยืนยันให้ลูกค้ามั่นใจว่าแบบประกันที่ได้รับ
การอนุมัติตรงกับที่แบบประกันที่ตัดสินใจซื้อจริงๆ และจะได้รับความคุ้มครองตามที่คาดหวังไว้จริงๆ อย่างไรก็ตาม หากไม่เป็นตามนั้น ใน Welcome Call จะมีการแจ้งสิทธิให้ลูกค้าทราบว่า หากขอยกเลิกกรมธรรม์ภายใน 15 วัน หลังจากเซ็นรับกรมธรรม์ สามารถยกเลิกกรมธรรม์ได้โดยที่ยังได้รับเงินคืนเต็มจำนวน นอกจากนี้ 
ยังมีการแจ้งสิทธิประโยชน์ที่ลูกค้าควรทราบจากการทำประกันชีวิตอื่นๆ มากมาย ที่ช่วยแก้ปัญหาด้านการทำประกันชีวิตที่ไม่ตรงความต้องการ อันนำไปสู่การใช้ประโยชน์จากกรมธรรม์อย่างไม่เต็มที่ และการละทิ้งกรมธรรม์ในที่สุด (ควรศึกษาข้อมูลก่อนการทำประกัน)

ช่วงหลังซื้อประกันชีวิต

3. ทำความเข้าใจกรมธรรม์และสิทธิของตนในเบื้องต้น

เมื่อได้แบบประกันชีวิตดีๆ แล้ว ก็ต้องอ่านกรมธรรม์ให้เป็นด้วย SCBLIFE จึงได้จัดทำสื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการอ่านกรมธรรม์เบื้องต้น ในรูปแบบ Tutorial Booklet ที่ง่ายต่อการเข้าใจ แนบมากับกรมธรรม์ทุกเล่ม
ที่ส่งให้ลูกค้า อีกทั้งยังจะมีการทำ Tutorial Animation ในรูปแบบสื่อวิดีโอ ที่จะออกมาให้ลูกค้า SCBLIFE ได้ใช้เร็วๆ นี้ ทั้งนี้ก็เพื่อแนะนำให้ลูกค้าอ่านกรมธรรม์เพื่อทำความเข้าใจสิทธิผู้บริโภค ขอบข่ายความคุ้มครอง และประโยชน์ที่พึงได้รับตามกรมธรรม์ อย่างเข้าใจนั่นเอง

4. บริหารจัดการและติดตามสถานะของกรมธรรม์ได้ด้วยตนเอง ทุกที่ทุกเวลา

ในยุคดิจิตอล แบบนี้ SCBLIFE เพิ่มความสะดวกสบายช่วงหลังการขายให้กับลูกค้าด้วยบริการ My SCBLIFE ที่ทำให้ลูกค้าสามารถตรวจเช็กสถานะกรมธรรม์และจัดการข้อมูลของตนเองได้ตลอดเวลา เช่น แจ้งเปลี่ยนข้อมูลติดต่อดาวน์โหลดหนังสือรับรองการชำระเบี้ย ใบแจ้งครบกำหนดชำระเบี้ย หรือเอกสารใช้สิทธิต่างๆ ตามกรมธรรม์ และตรวจสอบข้อมูลวันครบกำหนดชำระเบี้ย โดยลูกค้าสามารถตรวจเช็กกรมธรรม์ผ่านช่องทางออนไลน์กับบริการ My SCBLIFE ผ่านเว็บไซต์ www.scblife.co.th นอกจากนี้ ยังสามารถพบคำถามที่พบบ่อยและคำอธิบายต่อข้อสงสัยต่างๆ ที่ถูกรวบรวมไว้ ผ่านเว็บไซต์และ Contact Center โทร. 02-655-3000 ไว้คอยบริการครอบคลุมทุกช่องทาง

นอกจากจะมุ่งเสริมความรู้ความเข้าใจของผู้บริโภคในการทำประกันชีวิต และช่วยให้ผู้บริโภคตระหนักถึงสิทธิและสามารถปกป้องสิทธิของตนเองได้ SCBLIFE ยังเดินหน้าปรับกระบวนการบริหารจัดการจากภายในโดยเน้นประโยชน์ของผู้บริโภคเป็นหลัก และความยั่งยืนของธุรกิจเป็นศูนย์กลาง และมุ่งสู่การเป็น
 “บริษัทประกันชีวิตที่คุณไว้วางใจ” ตามวิสัยทัศน์ที่บริษัทได้ยึดมั่นมากว่า 40 ปี

การตัดสินใจซื้อประกันชีวิตเป็นเรื่องที่ผู้บริโภคต้องกระทำอย่างใส่ใจ เพราะนอกจากจะเป็นสินค้าที่มีพันธะผูกพันระยะยาวแล้ว หากแบบประกันไม่ตอบโจทย์ความต้องการ หรือเบี้ยประกันที่ต้องชำระมีจำนวนไม่เหมาะสม 16 พ.ค. 2560 10:23 ไทยรัฐ