วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

3 ผู้ว่าฯร่วมกำจัดผักตบแม่น้ำท่าจีน

เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 15 พ.ค. นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผวจ.นครปฐม พร้อมด้วยนายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผวจ.สมุทรสาคร และตัวแทน ผวจ.สุพรรณบุรี นายสมชาย เมธวัฒน์ธรากูล รองอธิบดีโยธาและผังเมือง นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประธาน ผบก.ภ.จ. นครปฐม นอภ. เทศบาลสามพราน ไร่ขิง นครชัยศรี ผู้นำชุมชนทั้ง 3 อำเภอ ผู้แทนทหารจากค่ายกองพล 9 กรมการสัตว์ทหารบก นครปฐม ได้เข้าร่วมประชุมวางมาตรการกำจัดผักตบชวา ให้เป็นรูปธรรมตามนโยบายของรัฐบาล และ จ.นครปฐม ให้หมดสิ้นไป โดยใช้เวลาถกกันร่วม 2 ชม. ที่ห้องประชุมวัดเทียนดัด อ.สามพราน

นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผวจ.นครปฐม เปิดเผยหลังการประชุมว่า เพื่อปัญหาผักตบชวาทั้งในแหล่งน้ำเปิดและแหล่งน้ำปิด ได้กำหนดแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหา พร้อมวางมาตรการดูแลแหล่งน้ำอย่าง ยั่งยืนสำหรับแม่น้ำท่าจีน ได้ประสานความร่วมมือและบูรณาการร่วมกับจังหวัดสุพรรณบุรี และสมุทรสาคร โดยกำหนดจุดจัดเก็บผักตบชวาร่วมกับการกั้นแพลูกบวบแต่ละสะพานในแต่ละพื้นที่ ตั้งแต่ต้นทางสุพรรณบุรี นครปฐม จนถึงปลายทางที่สมุทรสาคร ลงสู่อ่าวไทย ให้เป็นไปตามธรรมชาติน้ำขึ้นน้ำลง พร้อมประสานกรมโยธาธิการและผังเมือง ที่ดูแลรับผิดชอบแม่น้ำท่าจีนเป็นหลัก ตั้งแต่ประตูระบายน้ำโพธิ์พระยา จ.สุพรรณบุรี ลงมาจนถึงอ่าวไทยจังหวัดสมุทรสาคร และยังขอกรมชลประทาน และองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ดำเนินการโดยใช้เครื่องจักรในการกำจัด และเรือผลักดันในการจัดเก็บผักตบชวา.

เพื่อปัญหาผักตบชวาทั้งในแหล่งน้ำเปิดและแหล่งน้ำปิด ได้กำหนดแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหา พร้อมวางมาตรการดูแลแหล่งน้ำอย่าง ยั่งยืนสำหรับแม่น้ำท่าจีน ได้ประสานความร่วมมือและบูรณาการร่วมกับจังหวัดสุพรรณบุรี และสมุทรสาคร 16 พ.ค. 2560 08:16 ไทยรัฐ