วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ผบ.ทร.นำเรือจักรีนฤเบศร ร่วมสวนสนามทางเรือนานาชาติ IMDEX ASIA 2017

"แม่ทัพเรือ" ควง "หลังบ้าน" และบิ๊กทหารกองทัพเรือ ร่วมพิธีสวนสนามทางเรือนานาชาติ (International Maritime Review:KMR) เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งกองทัพเรือ ในงาน IMDEX ASIA 2017 ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ และถือโอกาสเยือนเมืองลอดช่องอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 14–17 พ.ค.60...

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ระหว่างวันที่ 14-17 พ.ค.60 พล.ร.อ.ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อมนางปรานี อารีนิจ ภริยา และนายทหารผู้ใหญ่ เดินทางถึงสนามบิน Paya Lebar Airbase สาธารณรัฐสิงคโปร์ โดยมีผู้แทนกองทัพสาธารณรัฐสิงคโปร์ และภริยา พ.อ.สรรเพ็ชญ์ พิเนตรบูรณะ ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกประจำสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ และภริยา และน.อ.อนุพงษ์ ทะประสพ ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ และรักษาราชการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารประจำสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ให้การต้อนรับ


โดยในวันที่ 14 พ.ค. เวลา 16.30 น. ผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อมคณะฯ เข้าเยี่ยมคำนับพลเรือตรี ไหล ชุง ฮาน (Rear Admiral Lai Chung Han) ผู้บัญชาการทหารเรือสิงคโปร์ ณ ห้องรับรอง Ocean 7 โรงแรม Pan Pacific ต่อมาผู้บัญชาการทหารเรือ และผู้บัญชาการทหารเรือสาธารณรัฐสิงคโปร์ ร่วมลงนามในร่างขอบเขตอำนาจหน้าที่ (Term of Reference : TOR) สำหรับการประชุม Navy to Navy Talks ระหว่างกองทัพเรือ. – กองทัพเรือสาธารณรัฐสิงคโปร์ และ ลงนามในร่างความร่วมมือด้านส่งกำลังบำรุง (Implementing Arrangement (IA) for Mutual Logistics Support for Naval Ship Visits between the RTN and RSN)และในเวลา 19.00 น. ผู้บัญชาการทหารเรือพร้อมภริยา และคณะฯ ร่วมงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำ (Welcome Dinner) บนเรือ Bum Boat ชมแม่น้ำสิงคโปร์ โดยมีผู้บัญชาการทหารเรือสาธารณรัฐสิงคโปร์ และภริยา เป็นเจ้าภาพ

จากนั้นในวันที่ 15 พ.ค. เวลา 09.15 น. พล.ร.อ.ณะ อารีนิจ พร้อมนางปรานี อารีนิจ และคณะนายทหารผู้ใหญ่ เข้าร่วมพิธีสวนสนามทางเรือนานาชาติ (International Maritime Review:KMR) เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งกองทัพเรือ ในงาน IMDEX ASIA 2017 โดยมี นายโทนี ตัน เค็ง ยัม ประธานาธิบดีสาธารณรัฐสิงคโปร์เป็นประธานในพิธีฯ ณ ฐานทัพเรือชางงี ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์โดยกองทัพเรือจัดเรือหลวงจักรีนฤเบศร พร้อมเฮลิคอปเตอร์ปราบเรือดำน้ำแบบที่ 1 (S-70B) และเฮลิคอปเตอร์ลำเลียงแบบที่ 2 (Bell 212) เรือหลวงนเรศวร และเรือหลวงสุโขทัย ร่วมกิจกรรมสวนสนามฯ ร่วมกับมิตรประเทศ 21 ประเทศ พร้อมเรือรบจำนวน 46 ลำ ในพิธีฯ กองทัพเรือได้จัดกำลังพลเข้าร่วมขบวนพาเหรด (Parade Review) กับมิตรประเทศ และจัดเรือหลวงจักรีนฤเบศร และเรือหลวงสุโขทัย ร่วมกับเรือรบมิตรประเทศ เป็นเรือที่จอดบริเวณท่าเรือ (Land Review) ในการทำความเคารพเมื่อขบวนรถประธานฯ และผู้บังคับบัญชาของกองทัพเรือมิตรประเทศผ่าน พร้อมทั้งจัดเรือหลวงนเรศวรร่วมสวนสนามทางเรือฯ บริเวณทะเลจีนใต้ ร่วมกับเรือรบมิตรประเทศ

ซึ่งการสวนสนามทางเรือฯ จะแยกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ RSS Formidable นำหมู่เรือรบของอินเดีย อินโดนีเซีย เมียนมา และศรีลังกา จากฝั่งช่องแคบมะละกา ส่วนในฝั่งทะเลจีนใต้มีเรือฟริเกต RSS Stalwart นำหมู่เรือรบของแคนาดา ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ฟิลิปปินส์ ไทย สหรัฐฯ และเวียดนาม กับเรือฟริเกต RSS Supreme นำหมู่เรือรบของออสเตรเลีย บังกลาเทศ บรูไน จีน อินโดนีเซีย นิวซีแลนด์ และรัสเซีย โดยมี นายโทนี ตัน เค็ง ยัม ประธานาธิบดีสาธารณรัฐสิงคโปร์เป็นประธานในพิธีฯ และพลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ และผู้แทนกองทัพเรือจากมิตรประเทศจะขึ้นเรือ RSS Independence ซึ่งเป็นเรือรับการทำความเคารพผ่านจากขบวนเรือที่ทำการสวนสนามทางเรือนานาชาติโดยในเวลา 10.00 น. นายโทนี ตัน เค็ง ยัม ประธานาธิบดีสาธารณรัฐสิงคโปร์เป็นประธานในพิธีฯ ถึงบริเวณพิธีฯ พล.ร.ต.ไหล ชุง ฮาน ผู้บัญชาการทหารเรือ กล่าวรายงาน ต่อจากนั้นประธานาธิบดีฯ กล่าวให้โอวาท แถลงการตั้งชื่อฐานทัพเรือชางงีอย่างเป็นทางการ จากนั้นประธานาธิบดีจะขึ้นรถผ่านขบวนพาเหรด (Parade Review) ในเวลาต่อมาขบวนรถของประธานาธิบดีจะแล่นเรือรบของ 21 ประเทศที่เข้าร่วมสวนสนามฯ ที่จอดบริเวณท่าเรือ (Land Review) และประธานาธิบดี พร้อมด้วยพลเรือเอกณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ และผู้แทนกองทัพเรือจากมิตรประเทศจะขึ้นเรือ RSS Independence ซึ่งเป็นเรือรับการทำความเคารพผ่านจากขบวนเรือที่ทำการสวนสนามทางเรือนานาชาติ ในทะเลจีนใต้ เมื่อพิธีฯ เสร็จสิ้นเรือกลับเข้ามาจอดที่ฐานทัพเรือชางงี จะมีการถ่ายภาพหมู่ร่วมกับประธานาธิบดี ผู้บัญชาการทหารเรือ และผู้แทนกองทัพเรือจากมิตรประเทศต่อมาในเวลา 16.00 น. ผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อมภริยา และคณะฯ เดินทางกลับประเทศไทย โดยมอบหมายให้ พล.ร.อ.นริส ประทุมสุวรรณ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือเป็นผู้แทน ร่วมพิธีเปิดงานนิทรรศการยุทโธปกรณ์ทางเรือ (International Maritime Defence Exhibition Asia 2017 - IMDEX Asia 2017) และร่วมการประชุม The 5th International Maritime Security และการประชุม International Naval Engineering Conference (INEC) ระหว่าง 16-17 พฤษภาคม 2560 และในเวลา 17.30 น. ผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อมภริยา และคณะ ฯ เดินทางถึงประเทศไทย.

"แม่ทัพเรือ"ควง"หลังบ้าน"และบิ๊กทหารกองทัพเรือ ร่วมพิธีสวนสนามทางเรือนานาชาติ(International Maritime Review:KMR) เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งกองทัพเรือ ในงาน IMDEX ASIA 2017 ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์... 16 พ.ค. 2560 07:41 ไทยรัฐ